Dziedzictwo narodowe przywództwa

Tworząc AWL Leader Development System Uczelnia inspiruje się dziedzictwem narodowym bogatym w przykłady wybitnego przywództwa, aby czerpiąc z bogatej historii Polski kształtować przyszłość naszej Ojczyzny.
 
 
 
Marszałek Józef Piłsudski, jako wzór wielkiego wodza, a zarazem dowódcy w działaniach bojowych na szczeblu taktycznym, wskazuje na zasadniczy element przywództwa wojskowego umożliwiający osiąganie sukcesów na polu walki, jakim jest szacunek do żołnierza. Pomimo że był bardzo wymagającym dowódcą i nie szczędził ostrej krytyki, potrafił chwalić zwykłych żołnierzy i pobłażać im, jeśli dostrzegł potrzebę wzmocnienia ich morale. Zawsze na pierwszym miejscu cenił sobie odpowiedzialność za sprawy państwowe i dobro narodu. Jednocześnie piętnował partykularne podejście do kariery, zarówno wojskowej, jak i politycznej.
 

 
 
Generał August Emil Fieldorf był jednym z najsłynniejszych Żołnierzy Wyklętych. Do historii przeszedł jako generał Nil, dowódca Kedywu AK i organizacji „NIE” walczącej z sowiecką okupacją Polski. Jego heroiczna postawa jest symbolem przywództwa niezłomnego oraz siły charakteru niepozwalającego na wyrzeczenie się wartości, w które się wierzy. Fieldorf uczestniczył we wszystkich kolejnych bitwach Legionów Polskich zostając odznaczony orderem Virtuti Militari V klasy. Przełożeni tak go oceniali: „Umie żyć z żołnierzami i wychowywać ich w zamiłowaniu dyscypliny i porządku; bardzo lubiany przez swoich podkomendnych. Spokojny, taktowny, pracowity” .
 

 
 
Pułkownik Witold Pilecki, bohater narodowy, jest uważany za jednego z najbardziej odważnych ludzi na świecie. Jako oficer kawalerii Wojska Polskiego ofiarnie walczył w wojnie obronnej Polski w 1939 r. Wyrazem ogromnej odwagi, a zarazem największego poświęcenia był ochotniczy pobyt Rotmistrza w KL Auschwitz. To dzięki Pileckiemu świat usłyszał o obozowej rzeczywistości. Jego codzienna konspiracyjna działalność, walka o przetrwanie swoje i innych zakończyła się wygraną bitwą o godność i zachowanie człowieczeństwa. Pułkownik Pilecki jest przykładem nieugiętej postawy wobec zniewalających jednostki i całe narody reżimów totalitarnych, człowieka wiernego zasadom, mimo otaczającej go rzeczywistości obozu koncentracyjnego czy komunistycznego więzienia.
 

 
 
Generał Stefan Rowecki „Grot” brał udział w walce o niepodległość Polski w Legionach Polskich, w bojach o granice Rzeczypospolitej w latach 1918-1921, w obronie Polski przed agresją niemiecką we wrześniu 1939 r. oraz dowodził podziemną Armią Krajową. Generał „Grot” był wojskowym o silnym charakterze i niekwestionowanym autorytecie. Rowecki należał do wyróżniających się dowódców polskiej armii – był niezwykle obowiązkowy i bardzo pracowity. Dzięki jego staraniom dowodzone przez niego oddziały stawały się najlepiej wyszkolonymi jednostkami w II Rzeczypospolitej. Jednym z głównych osiągnięć generała Roweckiego było stworzenie od podstaw podziemnego wojska polskiego w kraju okupowanym przez Niemców oraz przeprowadzenie akcji scaleniowej wszystkich organizacji i grup wojskowych działających w polskim podziemiu podczas II wojny światowej.
 

 
 
Generał Stanisław Maczek był dowódcą 10 Brygady Kawalerii pierwszej jednostki pancerno-motorowej Wojska Polskiego, a późnej 1 Dywizji Pancernej. W sposób szczególny zasłynął w decydującym etapie bitwy o Normandię podczas II wojny światowej, gdzie dzięki nieugiętej obronie kierowanej przez niego dywizji, przyczynił się do zwycięstwa w bitwie pod Falaise. Jako dowódca był przykładem niezłomnego charakteru i cnót moralnych. Był bardzo energiczny i pełen inicjatywy, posiadał gruntowne wykształcenie wojskowe i doświadczenie liniowe. W praktyce dowódczej był samodzielny, szybki i śmiały podczas realizacji zadań. Generał Maczek, legendarny dowódca wojsk pancernych, został uznany za niepokonanego w każdej bitwie. Uosabiał najlepsze cechy oficera i znakomitego dowódcy nowoczesnych wojsk. Był znakomitym strategiem i praktykiem wykorzystania broni pancernej.
 

 
 
Generał Stanisław Sosabowski był dowódcą 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej, a także jednym z uczestników największej w historii alianckiej operacji powietrzno-desantowej pk. „Market Garden”. Od początku służby dawał się poznać jako niezwykle utalentowany wojskowy, o wyjątkowo wysokich ambicjach. Był bardzo wymagający, zarówno wobec siebie, jak i swoich podwładnych. Poprzez swoje zaangażowanie oraz wiedzę i umiejętności przyczynił się do powstania pierwszej polskiej jednostki spadochronowej. Dzięki wysokiemu poziomowi wyszkolenia, dowodzeni przez niego żołnierze wykazali się prawdziwym męstwem, walcząc w trudnym terenie przeciwko przeważającym siłom przeciwnika. Poświęcenie i bohaterska postawa polskich spadochroniarzy przyczyniła się do uratowania resztek brytyjskich sił wycofujących się spod Arnhem.
 

 
 
Generał Tadeusz Jordan Rozwadowski dowodząc brygadą artylerii podczas I wojny światowej zastosował nowoczesne sposoby ścisłego współdziałania swoich wojsk z piechotą. Jako szef Sztabu Generalnego był jednym z głównodowodzących w Bitwie Warszawskiej mając znaczący udział w planowaniu operacji, która zapewniła zwycięstwo nad Rosją sowiecką. Jego postawa prawości, czystości uczuć i charakteru podziwiana była przez kadry oficerskie II Rzeczypospolitej. Generał Rozwadowski, jako zwolennik wojny manewrowej, z niepospolitym polotem myśli i niezmordowaną energią starał się wszczepić swoje koncepcje w dowódców armii czy grup i ich sztaby. Wskrzeszał ducha inicjatywy oraz rozbudzał myśl operacyjną tak, aby stały się one inspiracją do podejmowania nieszablonowych decyzji.