Kierunki kształcenia

 
Studia wojskowe
WNoB
Studia I stopnia – inżynierskie
Kierunek studiów: Inżynieria Bezpieczeństwa – kształcenie podchorążych w grupach osobowych:
 • saperska,
 • przeprawowa,
 • drogowo-mostowa.
 
Studia II stopnia – magisterskie
Kierunek studiów: Inżynieria Bezpieczeństwa – kształcenie podchorążych po ukończeniu studiów wojskowych I stopnia w AWL na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa. Kształcenie wojskowe jest kontynuacją w grupach osobowych (specjalnościach):
 • saperska,
 • przeprawowa,
 • drogowo-mostowa.
 
WZ
Studia I stopnia - licencjackie
Kierunek studiów: Dowodzenie (specjalność dowodzenie pododdziałami) – kształcenie wojskowe podchorążych w grupach osobowych (specjalnościach):
 • pancerno-zmechanizowana,
 • aeromobilna,
 • rozpoznania ogólnego, artylerii przeciwlotniczej,
 • rakietowa i artylerii,
 • rozpoznanie i likwidacji skażeń.
 
Kierunek studiów: Logistyka - kształcenie wojskowe w grupie osobowej (specjalności) - ogólnologistyczna
 
Studia II stopnia – magisterskie
Kierunek studiów: Zarządzanie – kształcenie podchorążych po ukończeniu studiów wojskowych I stopnia w AWL na kierunkach: Dowodzenie i Logistyka. Kształcenie wojskowe jest kontynuacją kształcenia w grupach osobowych (specjalnościach)
 • pancerno-zmechanizowana,
 • aeromobilna,
 • rozpoznania ogólnego, artylerii przeciwlotniczej,
 • rakietowa i artylerii,
 • rozpoznanie i likwidacji skażeń,
 • ogólnologistyczna,
 • materiałowa.
Od 01.10.2020 r. kierunek studiów: Dowodzenie (specjalność dowodzenie pododdziałami) jako jednolite pięcioletnie studia magisterskie.
 
Studia cywilne
WNoB
Kierunek studiów: Inżynieria Bezpieczeństwa
Studia I stopnia – licencjackie w specjalnościach:
 • zarządzanie kryzysowe,
 • bezpieczeństwo publiczne.
 
Studia II stopnia – magisterskie w specjalnościach:
 • zarządzanie kryzysowe,
 • bezpieczeństwo publiczne,
 • cyberbezpieczeństwo i ochrona informacji.
 
WZ
Kierunek studiów: Zarządzanie
Studia I stopnia – licencjackie w specjalnościach:
 • zarządzanie kapitałem ludzkim,
 • zarządzanie systemami logistycznymi,
 • zarządzanie w służbach mundurowych,
 • zarządzanie bezpieczeństwem w systemach informatycznych.
Od 01.10.2020 r. kierunek studiów: Informatyka jako studia inżynierskie.
Od 01.10.2020 r. kierunek studiów: Logistyka jako studia licencjackie.
 
Studia II stopnia – magisterskie w specjalnościach:
 • zarządzanie kadrami,
 • zarządzanie logistyką,
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji.
 
W Uczelni prowadzone są studia podyplomowe, kształcenie w ramach studium oficerskiego dla absolwentów cywilnych szkół wyższych oraz kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla żołnierzy wszystkich rodzajów wojsk, a także kursy przeszkolenia kadr rezerwy.
 
Ponadto Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki posiada uprawnienia nadane przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: nauki o zarządzaniu i jakości oraz stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: nauki o bezpieczeństwie.
 
Współczesne procesy dowodzenia są silnie wspierane przez inteligentne technologie, które mają możliwość analizy wielu danych w czasie rzeczywistym, jednak to dowódcy i sztaby podejmują ostateczną decyzję, podstawą której zawsze będzie weryfikacja oparta na krytycznym myśleniu o wszelkich danych na temat przeciwnika i środowiska walki, a także o własnych możliwościach. Wypracowanie zatem optymalnego planu walki niezależnie od możliwości współczesnych systemów wspomagających procesy decyzyjne uzależnione jest od wielu złożonych kalkulacji: taktycznych, przestrzennych, czasowych, logistycznych i obliczeń targetingowych.
 
Dowódca musi rozumieć zagrożenia związane z przetwarzaniem zmistyfikowanych danych, kierując się wysoko rozwiniętym myśleniem krytycznym. Dlatego przyszli dowódcy uczą się w Akademii Wojsk Lądowych modelowania działań taktycznych i logistycznych. Ważną zatem częścią programu studiów jest wdrażany program rozwijania w podchorążych kompetencji matematycznych z ukierunkowaniem na specjalne zastosowania w procesie dowodzenia.
 
baza6
Idea nauczania dowódców matematyki