Nagrody i wyróżnienia

 

  • Flaga Rzeczypospolitej Polskiej (Prezydent Lech KACZYŃSKI) – 2007,
  • Odznaka Honorowa Złota Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego – 2013,
  • Nagroda "Benemerenti" (Ordynariat Polowy WP) – 2014,
  • Order Kapituły z Gwiazdą (kapituła Kaników przy Bazylice św. Elżbiety we Wrocławiu) – 2015,
  • Medal Pro Patria (Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych) – 2016.

 

Dyplom Medalu Pro Patria

 

Medal Pro Patria

 


 

O nieustannie rosnącym prestiżu Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki świadczy duża liczba młodych ludzi interesujących się ofertą edukacyjną i w efekcie zabiegających o podjęcie studiów, postrzegając Akademię jako prestiżowy ośrodek akademicki. Od 2016 roku pomimo zwiększającej się liczbie miejsc na studiach wojskowych Akademia utrzymuje bardzo wysoki wśród uczelni wojskowych wskaźnik kandydatów na jedno miejsce. W 2019 roku wskaźnik ten był najwyższy wśród uczelni wojskowych i wyniósł blisko pięciu kandydatów na jedno miejsce.

 

Zarysowany progres rozwoju Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki na przestrzeni ostatnich czterech lat był możliwy dzięki wierze w potencjał intelektualny personelu, trafnie określonej strategii oraz dzięki wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej, regionalnej administracji rządowej i samorządowej, a także ciężkiej i konsekwentnej codziennej pracy. Z wiarą w nasze możliwości i na bazie dotychczasowych dokonań Akademia Wojsk Lądowych z pewnością w nieodległej perspektywie wyznaczy sobie nowe cele, już nie tylko na arenie europejskiej lecz światowej ponieważ dążenie do rozwoju jest Jej immamentną cechą.