Tradycje Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

 
 
Tradycje Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki sięgają okresu I Rzeczypospolitej Polskiej kiedy to w 1765 roku Król Stanisław August Poniatowski utworzył w Warszawie Szkołę Rycerską jako szkołę państwową. Pierwszym Komendantem Szkoły został Marszałek Trybunału Litewskiego, dowódca Gwardii Litewskiej oraz generał Ziem Podolskich Książę Adam Kazimierz CZARTORYSKI. Szkołę Rycerską ukończyło około 600 oficerów. Byli wśród nich późniejsi słynni dowódcy i bohaterowie Narodu Polskiego: Jakub JASIŃSKI, Józef SOWIŃSKI i Tadeusz KOŚCIUSZKO. Następnie misję kształcenia oficerów Wojska Polskiego kontynuowały Korpusy Kadetów w Księstwie Warszawskim oraz Szkoła Podchorążych Piechoty w Królestwie Polskim.
 
W latach 1809-1831 istniały: Szkoła Elementarna Artylerii i Inżynierii, Szkoła Aplikacyjna Artylerii i Inżynierii, Szkoła Podchorążych Piechoty oraz Szkoła Podchorążych Piechoty i Jazdy w których szlify oficerskie zdobywali przyszli bohaterowie powstań narodowych. To właśnie podchorążowie Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie pod dowództwem ppor. Piotra WYSOCKIEGO zainicjowali 29 listopada 1830 roku wybuch powstania. Na pamiątkę „nocy listopadowej” corocznie obchodzony jest Dzień Podchorążego będący jednocześnie świętem Akademii.
 
W latach zaborów oraz w okresie poprzedzającym I wojnę światową kadra oficerska kształciła się w wielu polskich szkołach wojskowych na emigracji. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku armia powróciła do swojego narodowego charakteru i nastąpił dynamiczny rozwój szkolnictwa wojskowego.
 
W latach 1917-1939 szkoły kształcące przyszłych oficerów to m.in.: Szkoła Podchorążych Piechoty w Komorowie/Ostrowi Mazowieckiej, Szkoła Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu oraz Szkoła Podchorążych Inżynierii w Warszawie. Szkoły te spełniły istotną rolę w przygotowaniu kadry dowódczej armii II Rzeczypospolitej Polskiej. Absolwenci tych szkół zdali trudny egzamin we wrześniu 1939 roku oraz w późniejszych walkach toczonych na frontach II wojny światowej. W czasie istnienia Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie/Ostrowi Mazowieckiej, której pierwszym komendantem był kapitan Sztabu Generalnego Marian KUKIEL, a ostatnim płk piech. Marian Stanisław RAGANOWICZ dowódca piechoty dywizyjnej 41 DP (rez.), jej mury opuściło łącznie 8987 oficerów. Do najwybitniejszych jej absolwentów należeli m.in.: Władysław RAGINIS, Zygmunt SZENDZIELARZ, Łukasz CIEPLIŃSKI i Franciszek DĄBROWSKI. W okresie II wojny światowej na szczególne podkreślenie zasługuje fakt zorganizowania i zrealizowania szkolenia kadr oficerskich Armii Krajowej, co było ewenementem na skalę światową, gdyż tylko Armia Krajowa przeprowadzała takie szkolenia w tajnych szkołach podchorążych, zachowując warunki pełnej konspiracji.
 
Akademia Wojsk Lądowych, na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej dziedziczy tradycje Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie/Ostrowi Mazowieckiej.
 
absolwentka 2
Odznaka Szkoły Podchorążych Piechoty (absolwencka)
 
pierścień
Sygnet płk. Eugeniusza Żongołłowicza, komendanta Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej – Komorowie w latach 1934-1939