Insygnia Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

 

Nowa jakość Akademii jest budowana na bazie tradycji, które sięgają okresu I Rzeczypospolitej, kiedy to w 1765 roku Król Stanisław August Poniatowski utworzył w Warszawie Szkołę Rycerską. W gronie jej absolwentów byli późniejsi wybitni synowie narodu polskiego, a wśród nich szczególnie bliski społeczności akademickiej generał Tadeusz Kościuszko. Patriotyzm i liczne wojskowe talenty rozwinięte dzięki starannemu wykształceniu Patrona oraz późniejsze Jego dokonania inżynierskie, dowódcze i przywódcze, determinowane głębokim patriotyzmem, stanowią niezmiennie przykład do naśladowania, podobnie jak późniejsze dokonania licznych synów narodu polskiego – absolwentów Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie/Ostrowi Mazowieckiej. To bogate dziedzictwo kształtuje współczesną tożsamość oraz ambicje Akademii Wojsk Lądowych.

 

Wraz ze zmianą statusu Uczelni, zmianie uległ System Identyfikacji Wizualnej. Nowoczesna stylistyka loga Akademii podkreśla jej współczesną tożsamość oraz ambicje do osiągnięcia poziomu lidera w europejskim środowisku edukacyjno-naukowym przygotowującym przyszłych dowódców i prowadzącym badania na rzecz obronności. Klasyczna stylistyka godła nawiązuje do odznaki absolwenckiej Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie/Ostrowi Mazowieckiej projektu artysty podchorążego Karola Kuźmińskiego, której tradycje Akademia dziedziczy. Motto „Veritas, Honor, Patria” („Prawda, Honor, Ojczyzna”) stanowi nie tylko drogowskaz moralny dla żołnierzy i pracowników, ale jest także wyartykułowaniem kluczowych wartości tworzących spoiwo społeczności akademickiej.

 

6

Godło AWL

 

7

Flaga AWL

 

5

Oznaka rozpoznawcza AWL na mundur wyjściowy

 

8

Oznaka rozpoznawcza AWL na mundur polowy

 

LOGO AWL MENU TLO

Logo AWL

 

LOGO AWL WNOB MENU TLO

Logo Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie AWL

 

LOGO AWL WZ MENU TLO

Logo Wydziału Zarządzania AWL

 

Instytut logo

Logo Instytutu Dowodzenia AWL

 

12

Odznaka Pamiątkowa AWL

 

13

Odznaka Okolicznościowa AWL

 

16

Odznaka Absolwenta pięcioletnich studiów wojskowych AWL

 

16

Odznaka Absolwenta sześcioletnich studiów korpusu osobowego medycznego – AWL

 

16

Odznaka Absolwenta Studium Oficerskiego AWL

 

17

Medal AWL

 

18

Wzór proporczyka na beret do munduru wyjściowego żołnierzy AWL

 

19

Wzór proporczyka na beret do munduru polowego żołnierzy AWL

 

Kluczowym i zarazem wojskowym spoiwem społeczności akademickiej jest jej sztandar. Na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych RP na wniosek Ministra Obrony Narodowej 5 września 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał Akademii Wojsk Lądowych sztandar jako znak uosabiający Rzeczpospolitą Polską, symbol najwyższej wartości, sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od sowich żołnierzy. Historyczna uroczystość wręczenia sztandaru odbyła się 28 listopada 2018 r. na Placu Wolności we Wrocławiu. Zaszczyt bycia Matką Chrzestną sztandaru Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusz Kościuszki przyjęła córka Rotmistrza Witolda PILECKIEGO Pani Zofia PILECKA - OPTUŁOWICZ. Aktu wręczenia sztandaru Rektorowi - Komendantowi gen. bryg. dr hab. inż. Dariuszowi SKORUPCE w imieniu Ministra Obrony Narodowej, dokonał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasz ZDZIKOT. Historyczną uroczystość wręczenia Akademii Wojsk Lądowych sztandaru zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, duchowieństwa i generalicja oraz przedstawiciele uczelni wyższych, a także mieszkańcy Wrocławia.

20 21

Sztandar Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

 

sztandar1

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasz ZDZIKOT dokonuje w imieniu Ministra Obrony Narodowej aktu wręczenia sztandaru Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki Rektorowi - Komendantowi gen. bryg. dr hab. inż. Dariuszowi SKORUPCE

 

sztandar2

Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA dokonuje publicznej prezentacji nowego sztandaru
Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki