Kadra profesorska AWL

 
 • Dariusz SKORUPKA,
 • Agnieszka IWAN,
 • Adam JANUSZKO,
 • Mariusz GRABDA,
 • Ryszard JANIKOWSKI,
 • Stanisław STANEK,
 • Teresa GRABIŃSKA,
 • Barbara KACZMARCZYK,
 • Joanna HOŁUB-IWAN,
 • Zygmunt KNECHT,
 • Marian KOPCZEWSKI,
 • Zygmunt KRAL,
 • Teresa KUPCZYK,
 • Tadeusz MARCZAK,
 • Norbert ŚWIĘTOCHOWSKI,
 • Marek BODZIANY,
 • Mariusz FRĄCZEK,
 • Danuta MIERZWA,
 • Marta WINCEWICZ-BOSY,
 • Kazimierz NAGODY-MROZOWICZ,
 • Izabela NOWICKA,
 • Stanisław OSTASIEWICZ,
 • Radosław RUDEK,
 • Wojciech RYBICKI,
 • Krystyna SKURIAT,
 • Jan STACHOWICZ,
 • Andrzej SUROWIECKI,
 • Mirosław ZABIEROWSKI,
 • Jerzy ZWOŹDZIAK,
 • Witalis PELLOWSKI,
 • Wojciech HORYŃ,
 • Ryszard KAŁUŻNY,
 • Piotr DANILUK.