None
AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
imienia generała Tadeusza Kościuszki
 
ul. Piotra Czajkowskiego 109
51-147 Wrocław, Polska
 
NIP: 896-10-00-117 
fax. 261 658 425 
SEKCJA REKRUTACJI
tel. 261 658 576
tel./fax. 261 658 151
rekrutacja@awl.edu.pl
rekrutacja2@awl.edu.pl
 
Kancelaria Jawna 
tel. 261 658 134 
fax. 261 658 425 

kancelaria@awl.edu.pl 
 
Prorektor ds. Wojskowych 
sekretariat: 261 658 181 
 
Prorektor ds. Dydaktycznych 
sekretariat: 261 658 147 
 
Prorektor ds. Studenckich 
sekretariat: 261 658 147 

aneta.kazanecka@awl.edu.pl 
 
Prorektor ds. Naukowych
sekretariat: 261 658 181 

adam.januszko@awl.edu.pl
 
Kanclerz
tel. 261 658 455 
sekretariat: tel. 261 658 428 

kanclerz@awl.edu.pl 
 
 
Oficer Prasowy 
tel. 261 658 042 
tel. kom.: 601 922 784 

rzecznik@awl.edu.pl 
 
Inspektor Ochrony Danych
tel. 264 658 747

iod@awl.edu.pl

 
Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie 
tel. 261 658 361 
 
Dziekan Wydziału Zarządzania 
tel. 261 658 262 
 
Dyrektor Instytutu Dowodzenia
tel. 261 658 231 
 
Szef Wydziału Wychowawczego 
tel. 261 658 272 

wojciech.czerechowski@awl.edu.pl 
 
Specjalista ds. promocji 
tel. 261 658 185 

promocja@awl.edu.pl 
 
Oficer Dyżurny 
tel. 261 658 110