AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
imienia generała Tadeusza Kościuszki
 
ul. Piotra Czajkowskiego 109
51-147 Wrocław, Polska
 
NIP: 896-10-00-117 
fax. 261 658 425 
SEKCJA REKRUTACJI
tel. 261 658 576
tel./fax. 261 658 151
rekrutacja@awl.edu.pl
rekrutacja2@awl.edu.pl
 
Kancelaria Jawna 
tel. 261 658 134 
fax. 261 658 425 

kancelaria@awl.edu.pl 
awl.kancelaria@ron.mil.pl
 
Prorektor ds. Wojskowych 
sekretariat: 261 658 181 

sekretariat.ds.wojskowych@awl.edu.pl
 
Prorektor ds. Dydaktycznych 
sekretariat: 261 658 147 

sekretariat.ds.dydaktycznych@awl.edu.pl
 
Prorektor ds. Studenckich 
sekretariat: 261 658 147 

sekretariat.ds.studenckich@awl.edu.pl 
 
Prorektor ds. Naukowych
sekretariat: 261 658 181 

sekretariat.ds.naukowych@awl.edu.pl
 
Kanclerz
tel. 261 658 455 
sekretariat: tel. 261 658 428 

kanclerz@awl.edu.pl 
 
 
Oficer Prasowy
tel. 261 658 042 
tel. kom.: 695 181 231

rzecznik@awl.edu.pl 
 
Inspektor Ochrony Danych
tel. 261 658 037

iod@awl.edu.pl

 
Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie 
tel. 261 658 361 
 
Dziekan Wydziału Zarządzania 
tel. 261 658 262 
 
Dyrektor Instytutu Dowodzenia
tel. 261 658 231 
 
Szef Wydziału Wychowawczego 
tel. 261 658 272 
 
Specjalista ds. promocji 
tel. 261 658 185 

promocja@awl.edu.pl
 
Oficer Dyżurny 
tel. 261 658 110