Rodowód Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

 

Okres I i II Rzeczpospolitej Polskiej

  • Szkoła Rycerska w Warszawie – szkoła państwowa ( rok założenia 1765). Pierwszy Komendant Marszałek Trybunału Litewskiego, dowódca Gwardii Litewskiej oraz generał Ziem Podolskich Książę Adam Kazimierz CZARTORYSKI,
  • Szkoła Podchorążych Piechoty w Komorowie/Ostrowi Mazowieckiej (rok założenia 1917). Pierwszy Komendant kapitan Sztabu Generalnego Marian KUKIEL, ostatni Komendant płk piech. Marian Stanisław RAGANOWICZ 1939.
 
 

 

absolwentka 1

Odznaka Szkoły Podchorążych Piechoty (instruktorska)

 

absolwentka 2

Odznaka Szkoły Podchorążych Piechoty (absolwencka)

 

Okres po II wojnie światowej

 • Oficerska Szkoła Piechoty Nr 1 swoją działalność rozpoczęła w 1947 roku w wyniku reorganizacji Oficerskiej Szkoły Piechoty i Kawalerii Nr 1. W tym samym roku Szkołę przeniesiono do Wrocławia. W 1953 roku szkoła otrzymała imię Tadeusza Kościuszki.
  Lata funkcjonowania pod tą nazwą 1947 – 1962,
 • Oficerska Szkoła Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki. Lata funkcjonowania pod tą nazwą 1962 - 1967,
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki, Lata funkcjonowania pod tą nazwą 1967 - 1994,
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego. Lata funkcjonowania pod tą nazwą 1967 – 1990,
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Chemicznych im. Stanisława Ziaji. Lata funkcjonowania pod tą nazwą 1967 – 1990,
 • Wyższa Szkoła Oficerska Inżynierii Wojskowej im. gen. Jakuba Jasińskiego powstała po połączeniu Wyższej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego z Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Chemicznych im. Stanisława Ziaji. Lata funkcjonowania pod tą nazwą 1990 - 1994),
 • Wyższa Szkoła Oficerska im Tadeusza Kościuszki powstała w wyniku połączenia Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki z Wyższą Szkołą Oficerską Inżynierii Wojskowej im. gen. Jakuba Jasińskiego. Lata funkcjonowania pod tą nazwą  1994 – 2002,
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego. Lata funkcjonowania pod tą nazwą 1967 -1993,
 • Wyższa Szkoła Oficerska Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka. Lata funkcjonowania pod tą nazwą 1971 – 1994,
 • Wyższa Szkoła  Oficerska im. Stefana Czarnieckiego powstała w wyniku połączenia Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich i Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. Lata funkcjonowania pod tą nazwą 1994 – 2002,
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Rakietowych i Artylerii im. gen. J. Bema. Lata funkcjonowania pod tą nazwa 1967 – 2002,
 • Wyższa Szkoła Oficerska im. J. Bema. Lata funkcjonowania pod tą nazwą 1994 – 2002,
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu (od 27 sierpnia 2003 roku imienia generała Tadeusza Kościuszki), powstała w wyniku połączenia Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki z Wyższą Szkołą  Oficerską im. Stefana Czarnieckiego i z Wyższą Szkołą Oficerską im. J. Bema. Lata funkcjonowania pod tą nazwą 2002 – 2010,
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. Lata funkcjonowania pod tą nazwa 2010 – 2017,
 • Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. Rok utworzenia poprzez zmianę statusu uczelni z zawodowego na akademicki 2017.

 

W latach 2002 – 2004 podchorążowie i słuchacze, którzy rozpoczęli kształcenie (szkolenie) w Wyższej Szkole  Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego i w  Wyższej Szkole Oficerskiej im. J. Bema, kontynuowali naukę w wydziałach zamiejscowych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu imienia generała Tadeusza Kościuszki. W Poznaniu kształcenie i szkolenie realizował Wydział Logistyki i Wojsk Pancernych, a w Toruniu Wydział Wojsk Rakietowych i Artylerii. Wydziały swoją działalność realizowały do 2004 roku.

 

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Kościuszki, a następnie Akademia Wojsk Lądowych przejęły kształcenie podchorążych i słuchaczy kursów w korpusie osobowym przeciwlotniczym - grupa osobowa artylerii przeciwlotniczej po zniesionej Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. por. Mieczysława Kalinowskiego oraz w korpusie osobowym łączności - grupa osobowa eksploatacji systemów łączności po zniesionej Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności im. płk. Bolesława Kowalskiego pseudonim „Ryszard”.

 

 

Tablica pt. Rodowód Akademii Wojsk Lądowych w Sali Tradycji