Działalność naukowa

 

W Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki prowadzone są badania naukowe w następujących dziedzinach nauki oraz dyscyplinach naukowych:

  • dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria lądowa i transport,
  • dziedzina nauk społecznych: nauki o bezpieczeństwie; nauki o zarządzaniu i jakości.

 

Naukowcy Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki zostali docenieni za swoje osiągnięcia na prestiżowych, międzynarodowych festiwalach i wystawach naukowych. Do najważniejszych należą: Złoty Medal Międzynarodowego Festiwalu Wynalazków Silicon Valley, Srebrny Medal Innowacyjności Międzynarodowej Wystawy Innowacji i Wynalazczości w Genewie i Złoty Medal Międzynarodowej Wystawy International Invention Design Competition w Hong Kongu.

 

geneva 2

 

Prorektor ds. Nauki dr hab. inż. Adam JANUSZKO, MBA, prof. AWL podczas 46. Międzynarodowej Wystawie Innowacji i Wynalazczości w Genewie w 2018 r.

 

Prorektor ds. Nauki dr hab. inż. Adam JANUSZKO, MBA, prof. AWL podczas 47. Międzynarodowej Wystawie Innowacji i Wynalazczości w Genewie w 2019 r.