MICROSOFT 365 / MICROSOFT TEAMS

pakiet aplikacji ułatwiających wszystkim Studentom i Słuchaczom Kursów Dokształcających AWL komunikowanie się i wykonywanie zadań, oferujący takie narzędzia, jak:
  • elektroniczna poczta AWL – poczta@edukacja.awl.edu.pl
  • MS Teams
  • Word, Excel, PowerPoint, i.t.p.
 
W celu pierwszego zalogowania się do Wirtualnej Uczelni lub MS Teams oraz resetu hasła należy wejść na portal:
 
 

RESETUJ HASŁO

 

 

 

LOGOWANIE DO USŁUGI MICROSOFT 365 
 

 

LOGOWANIE DO MICROSOFT 365

 

Należy wejść na stronę https://www.office.com kliknąć „Zaloguj się”. 
Następnie wpisujemy login, który składa się z numeru indeksu oraz dołączonej frazy @edukacja.awl.edu.pl (np. s1234@edukacja.awl.edu.pl a słuchacze studiów podyplomowych s000001@edukacja.awl.edu.pl) 
W polu hasło należy wpisać hasło, którego używamy do systemu Wirtualna Uczelnia. 
Informacje dotyczące użytkowania Office365 znajdują się na stronie: https://support.office.com/office-training-center