BIURO KARIER I PROGRAMU ERASMUS

Biura Karier są jednostkami organizacyjnymi szkół wyższych, które świadczą usługi w zakresie: wyboru drogi zawodowej, poradnictwa zawodowego, gromadzenia ofert pracy oraz informacji o zawodach, pracodawcach i sytuacji na rynku pracy.

 

Rozpoczynając swoją działalność w 2011 roku, Biuro Karier i Programu Erasmus postawiło sobie za główny cel podjęcie działań i inicjatyw mających na celu przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy oraz promocję idei mobilności akademickiej i uczenia się przez całe życie.

 

W realizacji wyznaczonych celów Biuro Karier i Programu Erasmus współpracuje z władzami Uczelni, poszczególnymi jej wydziałami, organizacjami studenckimi oraz instytucjami z województwa dolnośląskiego, które są gotowe do uczestniczenia w procesie edukacyjnym studentów AWL.

 

Z usług Biura Karier i Programu Erasmus korzystają:

 

 • studenci i absolwenci, którzy chcą uzyskać poradę zawodową i informację o rynku pracy; 
 • studenci, którzy chcą zrealizować część programu studiów lub też praktykę poza granicami kraju, korzystając z możliwości jakie stwarza program Erasmus+; 
 • pracownicy Uczelni chcący poprzez udział w programie Erasmus+ podnieść kwalifikacje zawodowe poza granicami kraju; 
 • pracodawcy poszukujący wykwalifikowanych pracowników na wolne miejsca pracy; 
 • pracownicy Uczelni, którzy weryfikują strukturę i programy kształcenia w AWL dzięki danym uzyskiwanym za pośrednictwem Biura Karier.

 

Nasza misja:

 

Głównym celem działalności Biura Karier i Programu Erasmus AWL jest służenie bezpłatną pomocą w zakresie:

 • wyboru drogi rozwoju zawodowego; 
 • przygotowania do wejścia na rynek pracy; 
 • znalezienia pracy odpowiadającej wykształceniu i aspiracjom; 
 • zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego poza granicami kraju dzięki realizacji praktyk w ramach programu Erasmus+; 
 • realizacji części programu studiów w ramach programu Erasmus+ w europejskich uczelniach wyższych.

 

Nasze działania:

 

Wytyczone cele staramy się realizować poprzez:

 • poradnictwo zawodowe i doradztwo personalne; 
 • organizację praktyk i staży zawodowych; 
 • organizację warsztatów i szkoleń podnoszących kompetencje studentów i absolwentów na rynku pracy; 
 • organizację spotkań rekrutacyjnych oraz prezentacji firm na Uczelni; 
 • gromadzenie i udostępnianie ofert pracy; 
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami w zakresie wzmacniania praktycznych elementów nauczania;
 • organizację i obsługę programu Erasmus+.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak:

 

 • skutecznie poszukiwać pracy; 
 • przygotować dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny); 
 • pomyślnie przejść rozmowę rekrutacyjną; 
 • podnieść swoje kwalifikacje, tak by być konkurencyjnym na rynku pracy; 
 • rozpocząć własną działalność gospodarczą; 
 • wyjechać na zagraniczną uczelnię w ramach programu stypendialnego Erasmus+.


Zapraszamy do Biura Karier i Programu Erasmus - budynek 7 pokój 1.25