DZIEKANAT - INFORMACJE DLA STUDENTÓWDRODZY STUDENCI!

Czynne uczestnictwo w życiu akademickim w czasie pandemii COVID-19 było bardzo ograniczone. Zdalne nauczanie i brak bezpośrednich kontaktów między studentami, sprawiły że doświadczenia związane ze studiowaniem z dwóch ostatnich lat były zgoła inne niż w latach poprzednich.

Władze Uczelni dążą do tego, aby w roku akademickim 2021/2022 studia w Akademii Wojsk Lądowych odbywały się stacjonarnie, by nie tracić cennych przeżyć, jakie są związane z odbywaniem zajęć w tej formie.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z apelem o zaszczepienie się. Pozwoli to na zwiększenie bezpieczeństwa w kontaktach bezpośrednich, zmniejszy ryzyko zarażenia się, a także ryzyko kwarantanny. Oczywiście, szanujemy prawo każdej osoby do indywidualnej decyzji dotyczącej zaszczepienia się, ale prosimy, aby wziąć pod rozwagę powyższe przemyślenia.

WŁADZE

AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH

 • LEGITYMACJE STUDENCKIE TRACĄ WAŻNOŚĆ !!!
  Minister Edukacji i Nauki uchylił rozporządzenie "z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19". 
   
  LEGITYMACJE STUDENCKIE i doktoranckie oraz służbowe nauczycieli akademickich pozostaną ważne przez 60 dni od dnia uchylenia rozporządzenia - czyli do 14 października 2021 r. 
   
  Zobacz więcej: 
 • ODBIÓR DYPLOMÓW - ABSOLWENCI’WRZESIEŃ 2021
  ABSOLWENCI – WRZESIEŃ’2021
  CYWILNYCH STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH
  WYDZIAŁU NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE i WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA
  KIERUNKI:
  BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, ZARZĄDZANIE
   
  SZANOWNI PAŃSTWO, 
  DRODZY ABSOLWENCI, 
  Gratulujemy Państwu ukończenia studiów i dziękujemy za wspólnie spędzony czas w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. 
  Mamy nadzieję, że dzięki studiom w AWL nabyli Państwo wyjątkowe umiejętności i wiedzę, które z powodzeniem wykorzystacie w życiu prywatnym i zawodowym. 
   
  ZAPRASZAMY ABSOLWENTÓW PO ODBIÓR DYPLOMÓW
  od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00
  ODBIÓR DYPLOMU ODBYWA SIĘ W DZIEKANACIE (BLOK DYDAKTYCZNY P. 1.036)
 • Anonimowa ankieta dotycząca szczepienia przeciw Covid-19 nowo przyjętych studentów
  Szanowna Studentko, Szanowny Studencie! 
   
  Pandemia COVID-19 przyczyniła się do tego, że od ponad roku zajęcia dydaktyczne w Akademii nie są realizowane w normalnym trybie – stacjonarnie. Spowodowała również, że ustały inne formy aktywności i życia studenckiego.
   
  Scenariusz, w którym powrót na Uczelnię w październiku 2021 roku i rozpoczęcie nowego roku akademickiego z wypełnionymi przez Państwa salami wykładowymi i ćwiczeniowymi, a także powrót do aktywnego życia akademickiego, możliwy będzie tylko wówczas, gdy będzie bezpieczny. 
   
  Ankieta została zmieszczona w poniższym linku:
   
   
   
   
  Kody QR 
  Adresaci mogą zeskanować kod na telefonie lub tablecie, aby uzyskać dostęp do formularza.
   
  Drodzy Studenci, prosimy o wypełnienie ankiety. Ankieta jest w pełni anonimowa. Do wypełnienia ankiety nie jest wymagane logowanie.
   
  Za udzielenie odpowiedzi z góry bardzo dziękujemy!
   
 • ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022
  Szanowni Studenci, Podchorążowie, Słuchacze!  
   
  Informujemy, że w dniu 16.09.2021 r. ukazało się Zarządzenie Nr 1/2021 Rektora Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022.
   
  PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WYCIĄGIEM ZARZĄDZENIA W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ STUDENTÓW, PODCHORĄŻYCH I SŁUCHACZY
   
   
 • INFORMACJA DLA STUDENTÓW CYWILNYCH PRZYJĘTYCH NA 1 ROK STUDIÓW NA WSZYSTKICH KIERUNKACH
  Drodzy nowo przyjęci Studenci! 
   
  Gratulujemy pomyślnej rekrutacji i cieszymy się, że dołączyliście do grona studentów Akademii Wojsk Lądowych! Witamy w naszej społeczności!
   
   
   
  4 października 2021 roku jest pierwszym dniem zajęć dla studentów studiów stacjonarnych, rozpoczynających studia od semestru zimowego w roku akademickim 2021/2022. 
   
  Nowo przyjętych studentów zapraszamy na SZKOLENIA ZAPOZNAWCZE, które ułatwią Państwu przygotowanie się do studiów  i umożliwią zapoznanie się z podstawowymi zasadami obowiązującymi przy załatwianiu spraw związanych ze studiami. Terminy i tematyka szkoleń znajdują się na stronie internetowej Uczelni (DLA STUDENTA DZIEKANAT-SZKOLENIE ZAPOZNAWCZE). '
   
  Obecność na spotkaniach jest obowiązkowa.
   
  PROCES DYDAKTYCZNY W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022
  Zasady organizacji procesu dydaktycznego, w tym tryb realizacji zajęć dydaktycznych  w Akademii Wojsk Lądowych w roku akademickim 2021/2022 zostały określone w Zarządzeniu Rektora AWL.
   
  Dowiedz się więcej:  
   
  Informacje dotyczące organizacji nowego roku akademickiego będą aktualizowane na bieżąco na stronie internetowej AWL
   
  Zachęcamy do śledzenia stron internetowych Akademii.
   
  BEZPIECZEŃSTWO NA UCZELNI 
  Chcemy, abyście jak najdłużej i jak najczęściej gościli na terenie Akademii. Aby było to możliwe i bezpieczne dla nas wszystkich, musimy przestrzegać określonych zasad. 
   
  Dowiedz się więcej:  
   
   
  Przed rozpoczęciem zajęć student powinien zapoznać się z następującymi dokumentami:
  • Regulaminem studiów AWL
  • Harmonogramem roku akademickiego 
  • Rozkładem zajęć 
  • Cennikiem usług edukacyjnych
   
  NUMERY ALBUMÓW NOWO PRZYJĘTYCH STUDENTÓW
  ORAZ
  PODZIAŁ NA GRUPY WYKŁADOWE I ĆWICZENIOWE
   
  Przypominamy! Kandydaci, którzy studiowali w AWL, zachowują dotychczasowy numer albumu.
   
   
   
  OZNACZENIE GRUP STUDENTÓW CYWILNYCH 
  SCO-ZA-I-S-24L 01/D
  SCO – STUDIA CYWILNE OGÓNOAKADEMICKIE
  SCP – STUDIA CYWILNE PRAKTYCZNE
  ZA, BN, INF, LOG -– KIERUNEK STUDIÓW – ZARZĄDZANIE, BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, INFORMATYKA, LOGISTYKA
  I, II – STOPIEŃ STUDIÓW – STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
  - TRYB STUDIÓW – STACJONARNY
  24L, 24Z- ROK UKOŃCZENIA STUDIÓW (SEMESTR LETNI, SEMESTR ZIMOWY) 
  01D – NUMER GRUPY 


   
  Po uzyskaniu numeru albumu zostaną dla Państwa utworzone konta w wirtualnej uczelni (Platforma Studencka). Numery albumów niezbędne są do rejestracji na Platformie Studenckiej. Z funkcjonalnościami platformy zostaniecie Państwo zapoznani na spotkaniach organizacyjnych. 
   
  Kandydaci, którzy kontynuują naukę w Akademii, logują się do wirtualnej uczelni za pomocą dotychczasowych loginów i haseł. 
   
  Po rozpoczęciu roku akademickiego nowo przyjęci studenci będą podpisywali akty ślubowania i umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne.  Podpisanie aktu ślubowania i umowy powinno nastąpić do miesiąca od rozpoczęcia studiów. 
   
  ELS – Elektroniczna legitymacja studencka – przygotowywane będą sukcesywnie dla osób, które wniosły opłatę za legitymację. 
   
  Opłata za legitymację studencką wynosi 22 zł. W dowodzie wpłaty należy podać: tytuł wpłaty – opłata za legitymację  oraz imię i nazwisko studenta.
   
  Wpłaty za wydanie legitymacji dla osób przyjętych na studia będą możliwe po nadaniu numeru albumu, na indywidualny numer konta podany w umowie. 
   
  Legitymacje wydawane będą w terminach określonych przez Dziekanat. Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w AWL i kontynuują je w uczelni na studiach magisterskich, nie wnoszą opłaty za ELS i posługują się posiadanymi legitymacjami. Aktualnie posiadane legitymacje będą przedłużane na dotychczasowych zasadach. 
   
  W razie pytań i problemów można kontaktować się 
  z pracownikami Dziekanatu
  261 658 470
  bozena.matynia@awl.edu.pl 
   
  Do kontaktów za pomocą poczty elektronicznej wszyscy studenci zobowiązani są do korzystania wyłącznie z akademickiego adresu poczty e-mail. 
 • ANKIETA OCENY – od 1 czerwca rozpoczęła się procedura oceny nauczycieli akademickich oraz jakości zajęć dydaktycznych. Wszystkich Studentów zachęcamy do udziału w ankiecie on-line. Państwa całkowicie anonimowe odpowiedzi posłużą poprawie jakości kształcenia w Akademii
  UWAGA! FORMULARZE ANKIETY BĘDĄ POJAWIAŁY SIĘ NA INDYWIDUALNYCH KONTACH STUDENTÓW SUKCESYWNIE – PROSIMY NA BIEŻĄCO ŚLEDZIĆ SWOJE KONTA
   
  SZANOWNI PAŃSTWO,
  DRODZY STUDENCI,
   
  Od 1 czerwca 2021 r. jest realizowana w Akademii Wojsk Lądowych procedura oceny nauczycieli akademickich oraz oceny jakości zajęć dydaktycznych dokonywanej przez studentów. Ocenie podlegać będą  wszyscy nauczyciele akademiccy, którzy prowadzili zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021. Za pośrednictwem Ankiety Oceny mogą Państwo również ocenić jakość zajęć dydaktycznych, oferowanych przez AWL. 
   
  Ankieta Oceny została Państwu udostępniona za pośrednictwem portalu ESOS – Platforma Studencka (Wirtualna Uczelnia)
   
  Aby wypełnić Ankietę Oceny  należy:
  • zalogować się na swoje konto na Platformie Studenckiej,
  • przejść do zakładki: ANKIETY,
  • kliknąć: Ankiety niewypełnione,
  • wybrać ankietę i wypełnić,
  • zakończyć i wysłać wypełniony formularz ankiety.
   
  Wszystkie udzielone przez Państwa odpowiedzi pozostaną anonimowe.
   
  Ankieta Oceny pełni rolę informacji zwrotnej – wyniki Ankiety będą dostępne dla Władz Akademii i Wydziałów. W efekcie każda opinia posłuży do weryfikacji jakości prowadzonych zajęć, a także jakości pracy nauczycieli akademickich.
   
  Wypełnienie Ankiety zajmuje jedynie minutę i mogą to Państwo zrobić w dowolnym miejscu i czasie. Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że udział w badaniu jest jednym z obowiązków studenta, wynikającym z Regulaminu studiów.
   
  Dzięki Państwa opinii nasza Akademia może stale zmieniać się na lepsze!
   
  Pełnomocnik Rektora - Komendanta 
  ds. jakości kształcenia i Polskiej Ramy Kwalifikacji
  dr Agata Małecka
   
 • Procedury postępowania dotyczące profilaktyki w związku z COVID-19 w zakresie działalności dydaktycznej Uczelni
  Szanowni Studenci, Podchorążowie, Słuchacze! 
   
  Informujemy, że w dniu 26.07.2021 r. ukazał się ROZKAZ nr 29/2021 REKTORA-KOMENDANTA w sprawie aktualizacji w AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki Procedur postępowania dotyczących profilaktyki w związku z COVID-19 w zakresie działalności dydaktycznej Uczelni”. 
   
  PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WYCIĄGIEM ROZKAZU W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ STUDENTÓW, PODCHORĄŻYCH I SŁUCHACZY