DZIEKANAT - INFORMACJE DLA STUDENTÓWDRODZY STUDENCI!

Czynne uczestnictwo w życiu akademickim w czasie pandemii COVID-19 było bardzo ograniczone. Zdalne nauczanie i brak bezpośrednich kontaktów między studentami, sprawiły że doświadczenia związane ze studiowaniem z dwóch ostatnich lat były zgoła inne niż w latach poprzednich.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z apelem o zaszczepienie się. Pozwoli to na zwiększenie bezpieczeństwa w kontaktach bezpośrednich, zmniejszy ryzyko zarażenia się, a także ryzyko kwarantanny. Oczywiście, szanujemy prawo każdej osoby do indywidualnej decyzji dotyczącej zaszczepienia się, ale prosimy, aby wziąć pod rozwagę powyższe przemyślenia.

WŁADZE

AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH

 • HARMONOGRAM PRACY KOMISJI DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO
  WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE   (z dnia 30.06.2022)
  WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA    (z dnia 01.07.2022)
 • ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022
  Szanowni Studenci, Podchorążowie, Słuchacze!  
   
  Informujemy, że w dniu 16.09.2021 r. ukazało się Zarządzenie Nr 1/2021 Rektora Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022.
   
  PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WYCIĄGIEM ZARZĄDZENIA W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ STUDENTÓW, PODCHORĄŻYCH I SŁUCHACZY
   
   
 • ANKIETA OCENY – od 1 czerwca rozpoczęła się procedura oceny nauczycieli akademickich oraz jakości zajęć dydaktycznych. Wszystkich Studentów zachęcamy do udziału w ankiecie on-line. Państwa całkowicie anonimowe odpowiedzi posłużą poprawie jakości kształcenia w Akademii
  UWAGA! FORMULARZE ANKIETY BĘDĄ POJAWIAŁY SIĘ NA INDYWIDUALNYCH KONTACH STUDENTÓW SUKCESYWNIE – PROSIMY NA BIEŻĄCO ŚLEDZIĆ SWOJE KONTA
   
  SZANOWNI PAŃSTWO,
  DRODZY STUDENCI,
   
  Od 1 czerwca 2021 r. jest realizowana w Akademii Wojsk Lądowych procedura oceny nauczycieli akademickich oraz oceny jakości zajęć dydaktycznych dokonywanej przez studentów. Ocenie podlegać będą  wszyscy nauczyciele akademiccy, którzy prowadzili zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021. Za pośrednictwem Ankiety Oceny mogą Państwo również ocenić jakość zajęć dydaktycznych, oferowanych przez AWL. 
   
  Ankieta Oceny została Państwu udostępniona za pośrednictwem portalu ESOS – Platforma Studencka (Wirtualna Uczelnia)
   
  Aby wypełnić Ankietę Oceny  należy:
  • zalogować się na swoje konto na Platformie Studenckiej,
  • przejść do zakładki: ANKIETY,
  • kliknąć: Ankiety niewypełnione,
  • wybrać ankietę i wypełnić,
  • zakończyć i wysłać wypełniony formularz ankiety.
   
  Wszystkie udzielone przez Państwa odpowiedzi pozostaną anonimowe.
   
  Ankieta Oceny pełni rolę informacji zwrotnej – wyniki Ankiety będą dostępne dla Władz Akademii i Wydziałów. W efekcie każda opinia posłuży do weryfikacji jakości prowadzonych zajęć, a także jakości pracy nauczycieli akademickich.
   
  Wypełnienie Ankiety zajmuje jedynie minutę i mogą to Państwo zrobić w dowolnym miejscu i czasie. Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że udział w badaniu jest jednym z obowiązków studenta, wynikającym z Regulaminu studiów.
   
  Dzięki Państwa opinii nasza Akademia może stale zmieniać się na lepsze!
   
  Pełnomocnik Rektora - Komendanta 
  ds. jakości kształcenia i Polskiej Ramy Kwalifikacji
  dr Agata Małecka
   
 • Procedury postępowania dotyczące profilaktyki w związku z COVID-19 w zakresie działalności dydaktycznej Uczelni
  Szanowni Studenci, Podchorążowie, Słuchacze! 
   
  Informujemy, że w dniu 26.07.2021 r. ukazał się ROZKAZ nr 29/2021 REKTORA-KOMENDANTA w sprawie aktualizacji w AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki Procedur postępowania dotyczących profilaktyki w związku z COVID-19 w zakresie działalności dydaktycznej Uczelni”. 
   
  PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WYCIĄGIEM ROZKAZU W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ STUDENTÓW, PODCHORĄŻYCH I SŁUCHACZY