DZIEKANAT - INFORMACJE DLA STUDENTÓWDRODZY STUDENCI!

Czynne uczestnictwo w życiu akademickim w czasie pandemii COVID-19 było bardzo ograniczone. Zdalne nauczanie i brak bezpośrednich kontaktów między studentami, sprawiły że doświadczenia związane ze studiowaniem z dwóch ostatnich lat były zgoła inne niż w latach poprzednich.

Władze Uczelni dążą do tego, aby w roku akademickim 2021/2022 studia w Akademii Wojsk Lądowych odbywały się stacjonarnie, by nie tracić cennych przeżyć, jakie są związane z odbywaniem zajęć w tej formie.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z apelem o zaszczepienie się. Pozwoli to na zwiększenie bezpieczeństwa w kontaktach bezpośrednich, zmniejszy ryzyko zarażenia się, a także ryzyko kwarantanny. Oczywiście, szanujemy prawo każdej osoby do indywidualnej decyzji dotyczącej zaszczepienia się, ale prosimy, aby wziąć pod rozwagę powyższe przemyślenia.

WŁADZE

AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH

 • REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA STUDIA WOJSKOWE DLA STUDENTÓW CYWILNYCH
  Zgodnie z Rozkazem Nr 8ROZ/22 Rektora-Komendanta z dnia 17.01.2022 r. w sprawie określenia zasad i sposobu przyjęcia na I rok studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego studentów studiów cywilnych na wolne miejsca na studiach wojskowych od dnia 17.01.2022 r. do 31.01.2021 r. zostanie uruchomiona rekrutacja uzupełniająca. 
   
  Warunki formalne oraz opis postępowania rekrutacyjnego zostały zawarte w załączniku do Rozkazu zawartego w linku: 
   
   
   

  PRZEDSIĘWZIĘCIE

  TERMIN

  UWAGI

  Kompletowanie dokumentów

  od 17 stycznia 2022r.

  do 31 stycznia 2022r.

   

  Dzień stawiennictwa w AWL na egzaminy i rozmowę kwalifikacyjną.

  Wrocław

  ul. Czajkowskiego 109

  do godz. 8:00

  16.02.2022r.

  W tym dniu przeprowadzane jest: ostateczne kompletowanie wymaganych dokumentów, egzamin wstępny i rozmowa kwalifikacyjna

  Egzamin wstępny

  Obejmuje:

  - test znajomości j. angielskiego;

  - sprawdzian sprawności fizycznej.

  Rozmowa kwalifikacyjna

  Ogłoszenie wyników

  do 23.02.2021r.

  Na stronie internetowej Uczelni

  Stawiennictwo w AWL
  ul. Czajkowskiego 109, Wrocław i rozpoczęcie szkolenia podstawowego

  07.03.2022r.

  Dotyczy kandydatów przyjętych na studia wojskowe I roku

 • ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022
  Szanowni Studenci, Podchorążowie, Słuchacze!  
   
  Informujemy, że w dniu 16.09.2021 r. ukazało się Zarządzenie Nr 1/2021 Rektora Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022.
   
  PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WYCIĄGIEM ZARZĄDZENIA W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ STUDENTÓW, PODCHORĄŻYCH I SŁUCHACZY
   
   
 • ANKIETA OCENY – od 1 czerwca rozpoczęła się procedura oceny nauczycieli akademickich oraz jakości zajęć dydaktycznych. Wszystkich Studentów zachęcamy do udziału w ankiecie on-line. Państwa całkowicie anonimowe odpowiedzi posłużą poprawie jakości kształcenia w Akademii
  UWAGA! FORMULARZE ANKIETY BĘDĄ POJAWIAŁY SIĘ NA INDYWIDUALNYCH KONTACH STUDENTÓW SUKCESYWNIE – PROSIMY NA BIEŻĄCO ŚLEDZIĆ SWOJE KONTA
   
  SZANOWNI PAŃSTWO,
  DRODZY STUDENCI,
   
  Od 1 czerwca 2021 r. jest realizowana w Akademii Wojsk Lądowych procedura oceny nauczycieli akademickich oraz oceny jakości zajęć dydaktycznych dokonywanej przez studentów. Ocenie podlegać będą  wszyscy nauczyciele akademiccy, którzy prowadzili zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021. Za pośrednictwem Ankiety Oceny mogą Państwo również ocenić jakość zajęć dydaktycznych, oferowanych przez AWL. 
   
  Ankieta Oceny została Państwu udostępniona za pośrednictwem portalu ESOS – Platforma Studencka (Wirtualna Uczelnia)
   
  Aby wypełnić Ankietę Oceny  należy:
  • zalogować się na swoje konto na Platformie Studenckiej,
  • przejść do zakładki: ANKIETY,
  • kliknąć: Ankiety niewypełnione,
  • wybrać ankietę i wypełnić,
  • zakończyć i wysłać wypełniony formularz ankiety.
   
  Wszystkie udzielone przez Państwa odpowiedzi pozostaną anonimowe.
   
  Ankieta Oceny pełni rolę informacji zwrotnej – wyniki Ankiety będą dostępne dla Władz Akademii i Wydziałów. W efekcie każda opinia posłuży do weryfikacji jakości prowadzonych zajęć, a także jakości pracy nauczycieli akademickich.
   
  Wypełnienie Ankiety zajmuje jedynie minutę i mogą to Państwo zrobić w dowolnym miejscu i czasie. Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że udział w badaniu jest jednym z obowiązków studenta, wynikającym z Regulaminu studiów.
   
  Dzięki Państwa opinii nasza Akademia może stale zmieniać się na lepsze!
   
  Pełnomocnik Rektora - Komendanta 
  ds. jakości kształcenia i Polskiej Ramy Kwalifikacji
  dr Agata Małecka
   
 • Procedury postępowania dotyczące profilaktyki w związku z COVID-19 w zakresie działalności dydaktycznej Uczelni
  Szanowni Studenci, Podchorążowie, Słuchacze! 
   
  Informujemy, że w dniu 26.07.2021 r. ukazał się ROZKAZ nr 29/2021 REKTORA-KOMENDANTA w sprawie aktualizacji w AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki Procedur postępowania dotyczących profilaktyki w związku z COVID-19 w zakresie działalności dydaktycznej Uczelni”. 
   
  PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WYCIĄGIEM ROZKAZU W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ STUDENTÓW, PODCHORĄŻYCH I SŁUCHACZY