UCZELNIANE ORGANIZACJE STUDENCKIE KOŁA I SEKCJE

Studenci wojskowi i cywilni Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki rozwijają swoje zainteresowania i pasje w 40 uczelnianych organizacjach studenckich. Głównym celem uczelnianych organizacji studenckich jest działalność naukowa oraz samokształcenie jej członków, które przynosi wiele korzyści, łączy przyjemne z pożytecznym, a przede wszystkim pomaga zdobyć dodatkowe doświadczenie i umiejętności, przez co otwiera drogę do przyszłej kariery zawodowej.
 
Dodatkowo nasze organizacje studenckie pozwalają studentom rozwijać zainteresowania poprzez realizację własnych pomysłów, projektów i swoich pasji. Umożliwiają również aktywne włączenie się w życie Akademii i współpracę z ludźmi o podobnych zainteresowaniach.
 
Aktywna działalność w kołach i sekcjach może być podstawą do przyznania studentom cywilnym stypendium Rektora, ale przede wszystkim jest doskonałą szansą do rozwijania, bardzo cenionych przez pracodawców na rynku pracy, kompetencji takich jak: samodzielność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, pracowitość - czyli tego, czym będzie można pochwalić się w swoim CV. Władze naszej Uczelni bardzo przychylnie wspierają wszelkie inicjatywy studenckie, również finansowo i merytorycznie.
 
Jeżeli chcesz rozwijać swoje pasje, nie boisz się wyzwań i chcesz aktywnie i twórczo spędzać wolny czas, dołącz do uczelnianych organizacji studenckich. Studencie, zapisz się już dziś i zacznij działać! Czekamy właśnie na Ciebie.
 

WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE
 
 
 
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
 
 
 
INSTYTUT DOWODZENIA
 
 
 ZAKŁAD WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
 
 
INNE