None

STUDIA PODYPLOMOWE

 • INFORMACJA DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa (dla żołnierzy kierowanych przez DK)
  Inauguracja Studiów odbędzie się dnia 20 lutego 2021 (sobota) o g. 9:00 w Sali nr. 0.005 (hol główny w bloku dydaktycznym – budynek nr 113).
   
  Słuchacze Studiów Podyplomowych nie otrzymują przepustek uprawniających do wejścia na teren Uczelni.
   
  Pracownik Służby Ochrony posiada listę słuchaczy Studiów Podyplomowych.
   
  Wjazd samochodem na teren Uczelni jest możliwy od strony bramy przy ul. Koszarowej (koło budynku ul. Koszarowa 7). Wjazd na parking wymaga każdorazowego powiadomienia pracownika Służby Ochrony oraz okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość celem otwarcia szlabanu. 
      
  Wejście piesze na teren Uczelni jest możliwe od ul. Czajkowskiego 109 (brama główna) lub od ul. Koszarowej (jak wyżej). Wymaga to również powiadomienia pracownika Służby Ochrony oraz okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.
      
  Podczas Inauguracji zostaną Państwo powiadomieni o zasadach studiowania w AWL oraz zasadach zakwaterowania i wyżywienia na terenie Uczelni (dotyczy oficerów skierowanych przez organy wojskowe). 
   
  W tym dniu osoby, które nie dostarczyły wymaganych dokumentów, zobligowane są do uzupełnienia niezbędnej dokumentacji:
  • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe;
  • ankieta osobowa;
  • dyplom ukończenia studiów wyższych.
   
  Słuchacze Studiów Podyplomowych nie posiadają statusu „studenta”, w tym prawa do ulg komunikacyjnych i innych.
   
  Żołnierze uczestniczą w zajęciach w mundurach polowych.
      
  Na stronie internetowej Uczelni, w zakładce Dla studenta/Studia Podyplomowe, znajdują się wszystkie informacje o studiach podyplomowych w AWL, w tym aktualne rozkłady zajęć. Informujemy o konieczności każdorazowego sprawdzenia aktualnego rozkładu zajęć bezpośrednio przed terminem zjazdu – możliwe jest wystąpienie zmian terminów zajęć z przyczyn losowych. 
   
  Rozkład zajęć znajdujący się na stronie internetowej Uczelni (zakładka Dla studenta/Studia Podyplomowe) jest jedyną wiarygodną wersją zajęć. 
   
  W zakładce Dla studenta/Dziekanat/Kontakt znajdują się informacje o pracy Dziekanatu oraz kontakt do wybranych osób.
   
  Kontakt w sprawie zakwaterowania: 261 658 336
   
   
  Kwestie organizacyjne dot. zakwaterowania i wyżywienia
   
  Zakwaterowanie (tylko dla słuchaczy z poza garnizonu Wrocław) w Domu Studenckim ZODIAK, ul. Grunwaldzka 106A (brak możliwości parkowania samochodów na terenie Domu Studenckiego). 
   
  Wyżywienie (tylko dla słuchaczy z poza garnizonu Wrocław), Sobota – śniadanie od godz. 7.00-07.30, Pododdział 33 kompania szkolna. Lewa strona stołówki. 
  Każdy z uczestników z poza AWL wypełnia ankietę „Ocena ryzyka epidemiologicznego”.
   
   
  Życzymy Państwu udanych studiów i zadowolenia z wyboru naszej oferty dydaktycznej.
 • ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021
  Szanowni Studenci!
   
  Informujemy, że w dniu 25.09.2020 r. ukazało się ZARZĄDZENIE nr 1/2020 REKTORA AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2020/2021 zawierające ustalenia dotyczące sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
   
  PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZARZĄDZENIEM
   
   
   
   
   
   
 • KONTAKT
  Kontakt w sprawie zakwaterowania i wyżywienia dla słuchaczy wojskowych skierowanych na studia przez Departament Kadr MON
   
  tel. 261 658 336