STUDIA PODYPLOMOWE

 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA - EDYCJA: 18.02.2023 r. – 04.02.2024 r.
  INFORMACJA DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
   
  Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa
  (dla żołnierzy kierowanych przez DK)
   
  Inauguracja Studiów odbędzie się dnia 18.02.2023 r. (sobota)
  o godz. 9:00 w sali nr 0.023 (hol główny w bloku dydaktycznym budynek nr 113).
   
  Słuchacze Studiów Podyplomowych nie otrzymują przepustek uprawniających do wejścia na teren Uczelni. Pracownik Służby Ochrony posiada listę słuchaczy Studiów Podyplomowych.
   
  Wjazd samochodem na teren Uczelni jest możliwy od strony bramy przy ul. Koszarowej (koło budynku ul. Koszarowa 7). Wjazd na parking wymaga każdorazowego powiadomienia pracownika Służby Ochrony oraz okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość celem otwarcia szlabanu. 
  Wejście piesze na teren Uczelni jest możliwe od ul. Czajkowskiego 109 (brama główna) lub od ul. Koszarowej (jak wyżej). Wymaga to również powiadomienia pracownika Służby Ochrony oraz okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.
   
  Podczas Inauguracji zostaną Państwo zapoznani z zasadami studiowania w AWL oraz zasadami zakwaterowania i wyżywienia na terenie Uczelni.
   
  Osoby, które nie dostarczyły wymaganych dokumentów są zobligowane do uzupełnienia niezbędnej dokumentacji w dniu rozpoczęcia Studiów Podyplomowych, czyli 18.02.2023, 
  • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe;
  • ankieta osobowa;
  • dyplom ukończenia studiów wyższych.
   
  Żołnierze uczestniczą w zajęciach w mundurach polowych.
   
  Na stronie internetowej Uczelni, w zakładce Dla studenta/Studia Podyplomowe, znajdują się aktualne rozkłady zajęć. Informujemy o konieczności każdorazowego sprawdzenia aktualnego rozkładu zajęć bezpośrednio przed terminem zjazdu – możliwe jest wystąpienie zmian terminów zajęć z przyczyn losowych. Rozkład zajęć znajdujący się na stronie internetowej Uczelni (zakładka Dla studenta/Studia Podyplomowe) jest jedyną wiarygodną wersją zajęć. 
   
  W zakładce Dla studenta/Dziekanat/Kontakt znajdują się informacje o pracy Dziekanatu oraz kontakt do wybranych osób.
  Kontakt w sprawie zakwaterowania: 261 658 336
   
  Życzymy Państwu udanych studiów i zadowolenia z wyboru naszej oferty dydaktycznej
   
 • ZASADY REDAGOWANIA I OCENIANIA PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH
 • KONTAKT
  Kontakt w sprawie zakwaterowania i wyżywienia dla słuchaczy wojskowych skierowanych na studia przez Departament Kadr MON
   
  tel. 261 658 336