Szef Sztabu 2 Brygady Zmechanizowanej - ppłk Radosław Stachowiak

Podpułkownik Radosław Stachowiak urodził się w 17 grudnia 1966 r. w Wałbrzychu jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu, Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie. Ukończył także studia podyplomowe o kierunku „Pozyskiwanie i Ochrona Informacji”. Dodatkowe wykształcenie zdobywał na kursach w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki a także Centrum Informatyki Sztabu Generalnego oraz Akademii Marynarki Wojennej i Akademii Obrony Narodowej. Służbę wojskową rozpoczął w 5 pułku zmechanizowanym w Szczecinie, gdzie objął pierwsze stanowisko służbowe dowódcy plutonu. W swojej dotychczasowej karierze służbę pełnił w pododdziałach liniowych przechodząc kolejne stanowiska dowódcze w 12 Brygadzie Zmechanizowanej i 6 Brygadzie Kawalerii Pancernej oraz w sztabach 12 Dywizji Zmechanizowanej i 7 Brygady Obrony Wybrzeża. W roku 2018 objął stanowisko Szefa Sztabu 2 Brygady Zmechanizowanej. Pułkownik Stachowiak   brał dwukrotnie udział w misjach w polskim kontyngencie wojskowym w składzie międzynarodowych sił stabilizacyjnych w Republice  Iraku w VI zmianie oraz X zmianie.