Głównymi formami działalności klubu są:

- przedsięwzięcia kulturalno - oświatowe (np. wystawy, koncerty, warsztaty kulturalne, prelekcje, spotkania autorskie, multimedialne, projekcje, kursy i szkolenia, plenery kiermasze książkowe itd.);
- przedsięwzięcia turystyczno - rekreacyjne (np. wycieczki krajoznawcze, integracyjne, festyny sportowo - rekreacyjne, turnieje sportowe, rajdy, zloty, spływy, ferie, dyskoteki, zabawy choinkowe i okolicznościowe dla dzieci);
- działalność środowiskowa (zebrania, spotkania i imprezy organizacji społecznych;
- funkcjonowanie biblioteki posiadającej szeroki wybór literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, w tym lektury szkolne, literatury popularno-naukowej ze wszystkich dziedzin wiedzy oraz literatury wojskowości.

 
Klub Wojskowy Złocieniec:
 
Kierownik Klubu: Grzegorz ROMANOWSKI
261-465-225
ul. Pancerniaków 5, 78-520 Złocieniec
Adres e-mail: klub.2bz@spoko.pl
Oficjalny profil Klubu na Facebooku: https://www.facebook.com/klub2bz/,