Patrole Saperskie

W 2 Brygadzie Zmechanizowanej Legionów w Złocieńcu, stacjonują i realizują swoje zadania dwa patrole rozminowania: Patrol Saperski nr 4 i Patrol Saperski nr 5.

 

Dowódcą Patrolu Saperskiego nr 4 jest chor. Marek KOCIK.
W skład patrolu wchodzą:
- jego zastępca oraz trzech saperów i trzech kierowców.
 
Patrol Saperski nr 4 działa na terenie powiatów:
- łobeskiego
- koszalińskiego;
- sławieńskiego;
- białogardzkiego;
- świdwińskiego;
- człuchowski;
- szczecinecki.
 
Dowódcą Patrolu Saperskiego nr 5 jest  st. chor. szt. Grzegorz Ellert.
W skład patrolu wchodzą:
- jego zastępca oraz trzech saperów i trzech kierowców.
 
Patrol Saperski nr 5 działa na terenie powiatów:
- pilskiego;
- złotowskiego;
- chodzieskiego;
- czarnkowsko – trzcianeckiego;
- wałecki
- drawski.
 
 
O czym należy pamiętać i wiedzieć.
Samochody Patrolu Saperskiego są samochodami uprzywilejowanymi, służącymi do zadań specjalnych.
Patrol po dokonaniu podjęcia niewybuchu, przewozi go w rejon niszczeń tj. specjalne miejsce przystosowane do niszczenia tego typu przedmiotów na poligonie wojskowym.
Zauważyć tu należy, że sam transport jest jednym z bardziej niebezpiecznych czynności dokonywanych przez patrol. Dlatego przewóz odbywa się przy włączonych sygnałach ostrzegawczych dźwiękowych i świetlnych, co budzi niejednokrotnie zdziwienie wśród innych użytkowników drogi, a zarazem zainteresowanie. Tym zachowaniem, kierowcy ci stwarzają potencjalne zagrożenie w ruchu drogowym, a powinni zrobić tylko jedno – ustąpić!!!
 
Dodać tu trzeba, że na terenie Polski pracuje 35 Patroli Saperskich Wojsk Lądowych. Każdy patrol ma przydzielony swój rejon odpowiedzialności. Zasadą działania Patrolu Saperskiego jest podejmowanie, przewożenie i niszczenie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych ( niewypałów, niewybuchów ) pochodzenia wojskowego i wojennego metodą interwencyjną.
 
Oto kilka podstawowych zasad przy znalezieniu takiego przedmiotu:
- znalazłem dziwny metalowy, zardzewiały przedmiot przypominający pocisk – nie ruszam go, nie dotykam !!! – powiadamiam Policję lub Straż Miejską, Staż Pożarną, Urząd Gminy, Powiatu;
- ważne telefony to: 997, 998, 112.
- miejsce znalezienia zaznaczam i oczekuję na przybycie patrolu Policji – przekazuję znalezisko;
- wymienione instytucje posiadają numery telefonów do Jednostki Wojskowej, gdzie stacjonuje Patrol Saperski, zgłasza znalezienie niewybuch i oczekuje na przyjazd patrolu. 
 
Pamiętaj – zardzewiała śmierć nadal zbiera swoje żniwo - nie ryzykuj, zgłoś niewybuch!!!