Zgłoś się do wybranej jednostki wojskowej

Jeśli złożyłeś przysięgę wojskową i masz stopień szeregowego lub starszego szeregowego rezerwy, ta droga jest właśnie dla Ciebie. Nabór obejmuje test sprawnościowy oraz rozmowę kwalifikacyjną. Ustawa o obronie Ojczyzny wprowadza nowy stopień wojskowy – szeregowy specjalista/marynarz specjalista. To rozwiązanie pozwoli żołnierzom najmłodszego w wojsku korpusu do zdobywania wyższych kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

 

PAMIĘTAJ! Jako kandydat na żołnierza zawodowego możesz ubiegać się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej w dowolnie wybranej przez siebie jednostce wojskowej na terenie całego kraju. Wybór należy do Ciebie!

Poznaj wybrane specjalności wojskowe
  • Dowódca drużyny
  • Strzelec wyborowy
  • Kawaleria powietrzna
  • Specjalność wartownicza
  • Informatyk
  • Operator - kierowca koparki
  • Ratownik medyczny
  • Pilot śmigłowca
  • Nurek bojowy
  • Operator