• 01
  Finanse
  Finanse
  Wojsko Polskie gwarantuje stabilność fiannsową. Wynagrodzenie zasadnicze wynosi: szeregowi - od 4560 do 4630 zł, podoficerowie - od 5160 do 6250 zł, oficerowie - od 6300 do 9240 zł.
 • Zakwaterowanie
  Wojsko Polskie to także gwarancja zakwaterowania. Mozna wybrać mieszkanie służbowe, miejsce w internacie lub comiesięczne siadczenie mieszkaniowe w wysokości od 360 do 900 zł.
  02
  Zakwaterowanie
 • 03
  Rozwój
  Rozwój
  Polska armia to to także mozliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach i kursach - krajowych i zagranicznych.