Jeżeli jesteś zdecydowany... musisz spełnić następujące wymogi:

  • być pełnoletni
  • mieć polskie obywatelstwo
  • być niekaranym za przestępstwo umyślne
  • mieć dobry stan zdrowia