Zwiększamy liczebnie Wojsko Polskie do ...
300 tysięcy

Zwiększamy liczebnie Wojsko Polskie do ...

Naszym celem jako Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji jest rozwijanie systemu naboru do Wojska Polskiego. Chcemy, aby proces był sprawny, nowoczesny i otwarty na młodych ludzi.
 • 01
  Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji
  Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji
  To instytucja, która ma swoich przedstawicieli w każdym województwie i skoncentrowana jest na rekrutacji i pozyskiwaniu żołnierzy do służby zawodowej i terytorialnej. CWCR koordynuje i nadzoruje działalność wojskowych centrów rekrutacji w zakresie rekrutacji oraz spraw operacyjno-obronnych.
 • Wojskowe Centra Rekrutacji
  Służący w nich żołnierze i pracownicy wojska odpowiadają za pozyskiwanie kandydatów. Żołnierze jako doradcy zawodowi spotykają się z ochotnikami, biorą udział w targach pracy, wojskowych piknikach oraz spotkaniach w szkołach.
  02
  Wojskowe Centra Rekrutacji
 • 03
  Cel 300 tysięczna armia
  Cel 300 tysięczna armia
  Jednym z priorytetów resortu jest zwiększenie liczebności armii, odtworzenie systemu rezerw oraz budowa efektywnego systemu szkolenia żołnierzy zawodowych. Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji stanowi istotny element w budowie nowoczesnej i silnej armii.