Skrócona DZSW

Skrócona dobrowolna zasadnicza służba wojskowa

6 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: ZSKU w Rzeszowie
Absolwenci klas wojskowych mogą już ubiegać się o odbycie szkolenia wojskowego. Od tego roku odbywać się ono będzie w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (DZSW).
Nie zmieni się długość trwania szkolenia – będzie to 12 dni. Jest to specjalne rozwiązanie przygotowane przez MON dla absolwentów klas wojskowych.

Szkolenie odbędzie się na terenie całego kraju w trzech terminach:

  • 27 czerwca – 8 lipca
  • 4-15 lipca
  • 1-12 sierpnia


Łącznie do realizacji szkoleń dla absolwentów klas wojskowych wytypowano 20 jednostek wojskowych.

Aby rozpocząć szkolenie, trzeba otrzymać decyzję o powołaniu. W tym celu należy skontaktować się ze swoim macierzystym Wojskowym Centrum Rekrutacyjnym, gdzie kandydat na żołnierza musi złożyć wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Powinien także zaopatrzyć się w inne dokumenty, w tym przede wszystkim w zaświadczenie dyrektora szkoły o ukończeniu programu dla klas wojskowych (cerytfikat).
Adresy i dane kontaktowe wojskowych centrów rekrutacji można sprawdzić klikając tutaj. Na stronach WCR i poniżej do pobrania jest wniosek o powołanie.

 

Szkolenie podstawowe DZSW dla kadetów trwać będzie 12 dni. W tym roku obejmie uczestników IV edycji programu Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe, a docelowo także Oddziały Przygotowania Wojskowego. Szkolenie zakończy egzamin końcowy, a dla tych, którzy zakończą go pomyślnie – przysięga wojskowa. Po pomyślnym zakończeniu szkolenia podstawowego absolwenci klas o profilu wojskowym będą mogli wziąć udział w szkoleniu specjalistycznym trwającym 11 miesięcy. Wszystkim, także kadetom, przysługują należne z tytułu ukończenia DZSW korzyści: uposażenie, pierwszeństwo w naborze do służby zawodowej, pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej.
Szkolenie podstawowe DZSW w skróconej formule będzie sprawdzeniem zdobytej wiedzy i umiejętności praktycznych z przedmiotu „Edukacja wojskowa”, którego kadeci uczą się przez 3 semestry ostatnich dwóch lat nauki w szkołach ponadpodstawowych w ramach programu Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe. Łącznie absolwenci muszą odbyć i zaliczyć z wynikiem pozytywnym 185 godzin lekcyjnych w tym, w tym 45 teoretycznych i 140 praktycznych. Uczniowie oprócz możliwości odbycia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej mogą też liczyć na dodatkowe punkty przy ubieganiu się o przyjęcie na uczelnie wojskowe.