Strzelnica w powiecie

PROGRAM STRZELNICA W POWIECIE 2022

4 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: ZSiPO Skała
Minister Obrony Narodowej ogłosił dwa nowe konkursy dotyczące programu „Strzelnica w powiecie 2022”, samorządy mogą się starać o dofinansowanie strzelnic pneumatycznych oraz wirtualnych.

Program „Strzelnica w powiecie” ma na celu umożliwienie prowadzania szkoleń strzeleckich w szczególności wśród młodzieży, a także członków organizacji proobronnych oraz funkcjonariuszy uzbrojonych nie wchodzących w skład Sił Zbrojnych.

W ramach programu „Strzelnica w powiecie 2021” powstało w sumie 46 strzelnic różnego typu, na dofinansowanie strzelnic Ministerstwo Obrony Narodowej wydało ponad 6.780.000,00 zł.

 

W obecnych konkursach samorządy terytorialne mogą wystąpić w:

- pierwszym konkursie o wsparcie finansowe na adaptacje pomieszczeń dla potrzeb utworzenia wirtualnej strzelnicy, wraz z pracami przygotowawczymi oraz zakup pierwszego wyposażenia, w tym zestawu startowego materiałów eksploatacyjnych,

- drugim konkursie o wsparcie finansowe na adaptacje pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego, wraz z pracami przygotowawczymi oraz zakup pierwszego wyposażenia.

 Zadanie może być realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego, na strzelnicę pneumatyczną samorządy mogą pozyskać do 300.000,00 zł, zaś w przypadku strzelnicy wirtualnej do 200.000,00 zł dotacji. Warunkiem niezbędnym jest obowiązkowy wkład finansowy jednostki samorządu terytorialnego w wysokości minimum 20 % całkowitego kosztu realizacji zadania.


Oferty należy składać do dnia 30 czerwca 2022 r., a rozstrzygnięcie Konkursu Ofert nastąpi w terminie do dnia 21 lipca 2022 r.


Szczegółowe wymagania realizacji konkursów, wzór oferty realizacji i umowy znajdują się w ogłoszeniach konkursowych na stronie gov.pl.