PROGRAM STRZELNICA W POWIECIE 2022 - PRZEDŁUŻAMY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Minister Obrony Narodowej ogłosił kolejne już w tym roku trzy nowe konkursy dotyczące programu „Strzelnica w powiecie 2022”, samorządy mogą się starać o dofinansowanie strzelnic pneumatycznych, wirtualnych oraz klasycznych strzelnic wielkogabarytowych.

Na stronie mon.gov.pl pojawiły się trzy nowe konkursy w ramach Programu „Strzelnica w Powiecie”. Oferta skierowana do samorządów terytorialnych obejmuje otrzymanie dofinasowania na:

  • strzelnicę wirtualną
  • strzelnicę pneumatyczną
NOWY termin składania dokumentów do 23 września 2022 r.

  • klasyczną strzelnicę wielkogabarytową
Termin składania dokumentów do 31 grudnia 2022 r.

Zachęcamy wnioskodawców do udziału. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie mon.gov.pl <<KLIKNIJ TUTAJ>>

-----
Program „Strzelnica w powiecie” ma na celu umożliwienie prowadzania szkoleń strzeleckich w szczególności wśród młodzieży, a także członków organizacji proobronnych oraz funkcjonariuszy uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych.