Poczta Polska i Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji zawarły porozumienie o współpracy

2 zdjęć w galerii
18 stycznia br. Poczta Polska (PP) i Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji (CWCR) zawarły porozumienie o współpracy. Strony porozumienia zobowiązały się do współdziałania w zakresie szeroko pojętego wzmacniania zdolności operacyjno-obronnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród punktów pięcioletniej umowy jest m.in. doręczanie przez Pocztę Polską dokumentów powołania w trybie szczególnym, wspólne szkolenia i wsparcie promocyjne CWCR przez PP.
CWCR to instytucja, która ma swoich przedstawicieli w każdym województwie i skoncentrowana jest na rekrutacji oraz pozyskiwaniu żołnierzy do służby zawodowej i terytorialnej. CWCR koordynuje i nadzoruje działalność wojskowych centrów rekrutacji w zakresie rekrutacji oraz spraw operacyjno-obronnych. Celem jednostki jest rozwijanie systemu naboru do Wojska Polskiego, tak, aby funkcjonował w sposób sprawny i nowoczesny, a także aby był otwarty na młodych ludzi.

Jednym z priorytetów resortu obrony narodowej jest zwiększenie liczebności armii, odtworzenie systemu rezerw oraz budowa efektywnego systemu szkolenia żołnierzy zawodowych. Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji stanowi istotny element w budowie nowoczesnej i silnej armii.

Porozumienie zawarte w dn. 18.01. br. w siedzibie Poczty Polskiej w Warszawie podpisali: Prezes Zarządu Poczty Polskiej Krzysztof Falkowski, Wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej Wiesław Włodek oraz Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji płk Mirosław Bryś. Dzięki podpisanemu porozumieniu możliwe stanie się m.in. ścisłe utrzymanie współpracy w sprawach związanych z realizacją zadań na rzecz obronności państwa, wsparcie przez Pocztę Polską organizacji procesu powołania do służby wojskowej, pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz współdziałanie w zakresie logistycznym i szkoleniowym.

– To porozumienie jest kolejnym potwierdzeniem jak ważna dla Ojczyzny jest Poczta. Spółka stanowi m.in. ważne ogniwo Systemu Obronnego Państwa. Winno ono zapewnić zdolność funkcjonowania infrastruktury pocztowej oraz gotowość Pocztowców do realizacji zadańw warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa, w czasie kryzysu, a nawet w czasie wojny. Poczta Polska realizuje istotne zadania publiczne, a jej nieoceniona rola komunikacyjna, logistyczna oraz zaangażowanie w obronność kraju, to tylko niektóre z haseł, z którymi utożsamiana jest nasza firma – podkreślił Krzysztof Falkowski, prezes Poczty Polskiej.

–  Dzisiejsze porozumienie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji z Pocztą Polską jest potwierdzeniem wspólnych celów i działań w zakresie współdziałania na rzecz bezpieczeństwa i obronności naszego kraju. Wsparcie procesu rekrutacji Sił Zbrojnych RP przez Pocztę Polską poprzez działalność promocyjną i informacyjną, współpraca z Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji związana z obronnością państwa oraz wspólne szkolenia jest zapowiedzią owocnej współpracy w przyszłości pomiędzy naszymi instytucjami – podkreślił pułkownik Mirosław Bryś, Szef CWCR.