LA

V EDYCJA PROGRAMU LEGIA AKADEMICKA W 2022 ROKU

Po części teoretycznej studenci sprawdzą się na poligonie.

Za studentami V edycji Legii Akademickiej szkolenie teoretyczne w uczelniach. Przed nimi powołanie na szkolenie praktyczne w jednostkach wojskowych.

Do V edycji przystąpiło 69 uczelni. To na zajęciach akademickich studenci uczestniczyli w części teoretycznej szkolenia. Mieli do wyboru moduł podstawowy lub podoficerski. Pierwszy z nich ukończyło prawie 2 250 osób, drugi – blisko 2 300. Prawie połowa to kobiety.

 

Wkrótce druga, praktyczna część szkolenia, która będzie weryfikacją wiedzy zdobytej w salach wykładowych. Odbędzie się ona w dwóch turnusach od 3 lipca i od 14 sierpnia na terenie 27 jednostek wojskowych w całej Polsce. Przez pierwsze trzy tygodnie odbywać się będzie szkolenie w module podstawowym zakończone przysięgą wojskową. Ci, którzy zdecydowali się na moduł podoficerski, pozostaną w jednostkach kolejne 3 tygodnie, po czym zostaną mianowani na pierwszy stopień podoficerski. Ochotnicy za udział w każdym z modułów otrzymają około 2500 zł.

Absolwenci programu wciąż mogą składać wnioski o powołanie na szkolenie.

Legia Akademicka to program Ministerstwa Obrony Narodowej dla studentów uczelni cywilnych, którzy w trakcie nauki chcą odbyć ochotniczo szkolenie wojskowe, po którym mogą zostać żołnierzami rezerwy lub starać się o przyjęcie do służby zawodowej. Program jest realizowany od 2017 roku. Dotychczas zrealizowano cztery edycje programu, obecnie trawa V edycja. We wszystkich edycjach łącznie 8 847 studentów ukończyło szkolenie w module podstawowym i zostało żołnierzami, 7 450 zostało wyszkolonych w module podoficerskim. Od 2021 roku wprowadzono moduł oficerski – mogą z niego skorzystać przede wszystkim absolwenci modułu oficerskiego z poprzednich edycji. Do tej pory ukończyły go 54 osoby. 250 kolejnych studentów może stać się oficerami po szkoleniu w tym roku. Program ma zostać rozszerzony – o modyfikacji Legii Akademickiej mówi ustawa o Obronie Ojczyzny. Planowane jest powstanie Szkół Legii Akademickiej, które organizowane będą przy uczelniach wojskowych oraz centrach szkolenia. LA w nowej formule zawierać będzie też szeroki program stypendialny.