Zadania Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Autor zdjęcia: st. chor. Waldemar Młynarczyk
Do zakresu działania Dowództwa Operacyjnego RSZ w szczególności należy:
 
1) planowanie i dowodzenie wojskami i przydzielonymi elementami pozamilitarnymi w operacjach połączonych, pokojowych, ratowniczych, humanitarnych oraz działaniach prowadzonych w celu zapobiegania aktom terroru, lub usuwania ich skutków.
2) pełnienie funkcji Centrum Zarządzania Kryzysowego MON a także dowodzenie siłami wydzielonymi do wsparcia administracji rządowej i samorządowej w przypadku wystąpienia niemilitarnych sytuacji kryzysowych.
3) planowanie, organizowanie i prowadzenie ćwiczeń, a także dokonywanie oceny zdolności sił i środków zadeklarowanych do prowadzenia operacji. Sprawdzanie utrzymania zdolności dyżurnych sił i środków oraz wydzielanych do realizacji zadań poza granicami państwa.
4) w czasie kryzysu militarnego i wojny odpowiada za przygotowanie Stanowiska Dowodzenia Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i realizuje dowodzenie operacyjne Siłami Zbrojnymi oraz elementami układu pozamilitarnego, wydzielonymi w podporządkowanie Dowódcy na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej dla przeprowadzenia połączonej operacji obronnej. 
5) wykonywanie zadań Ministra Obrony Narodowej w zakresie ochrony granicy państwowej w przestrzeni powietrznej RP. Dowodzenie poprzez Centrum Operacji Powietrznych i Centrum Operacji Morskich, siłami i środkami wydzielanymi do pełnienia dyżurów bojowych w celu ochrony granicy państwowej w przestrzeni powietrznej RP, a także wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej, w celu ochrony obszarów morskich.
6) operacyjne kierowanie systemem rozpoznania oraz monitorowanie zagrożeń i prowadzenie analiz.
7) kierowanie narodowe Polskimi Kontyngentami Wojskowymi w ramach operacji Sojuszu Północnoatlantyckiego, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej oraz koalicji międzynarodowych.
8) Przewodniczenie Radzie SAR oraz izolowanego personelu.