Zadania Dowództwa Garnizonu Warszawa

Autor zdjęcia: st. chor. Piotr Ziętka
Dowództwo Garnizonu Warszawa jest odpowiedzialne za realizację następującyh zadań:
 
- Dowodzenie i łączność;
 
15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia, 10 Wrocławski Pułk Dowodzenia oraz 24 Polowa Techniczna Baza Wojsk Łączności realizują przedsięwzięcia mające na celu rozwijanie systemu teleinformatycznego i zabezpieczenie funkcjonowania stanowisk kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi. Wyposażone w sprzęt nowej generacji, utrzymują w stałej gotowości wydzielone siły i środki przeznaczone do udziału w organizowanych cyklicznie krajowych i międzynarodowych ćwiczeniach.
 
- Logistyka i transport;
 
10 Warszawski Pułk Samochodowy jest jednostką transportową, dysponującą zapleczem technicznym z bazą diagnostyczno-remontową i szkoleniową oraz parkiem pojazdów osobowych, terenowych, ciężarowych, autobusów i mikrobusów. Pułk wydziela środki transportu dla komórek organizacyjnych resortu obrony narodowej, dowództw i jednostek wojskowych, a także innych instytucji resortu w garnizonie oraz podczas ćwiczeń wojskowych.
 
- Ochrona;
 
Żołnierze i pracownicy Pułku Ochrony wykonują zadania ochronne na rzecz instytucji wojskowych oraz obiektów koszarowych stołecznego garnizonu poprzez system służb i wart, przygotowanie i dystrybucję elektronicznych kart dostępu, a także funkcjonowanie biur przepustek. Równie ważnym zadaniem Pułku jest zorganizowanie transportu i konwojowanie przesyłek wymagających szczególnej ochrony.
 
- Szkolenie i opieka nad weteranami;
 
Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny Mrągowo, położony na Mazurach nad jeziorem Czos, jest miejscem doskonalenia sprawności fizycznej i kondycyjnej personelu latającego Sił Powietrznych, operatorów Wojsk Specjalnych oraz nurków. Dla żołnierzy i pracowników, powracających do kraju po zakończeniu służby w misjach międzynarodowych, organizowane są turnusy rehabilitacyjne z tzw. treningiem psychologicznym. Ośrodek dysponuje nowoczesną bazą szkoleniową, sportową i socjalną. Oferuje zabiegi w gabinetach odnowy biologicznej, masaże, fizykoterapię i hydroterapię. Na terenie stworzono warunki do uprawiania różnych dyscyplin sportowych we wszystkich porach roku.
 
- Działalność reprezentacyjna;
 
Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego jest jednostką realizującą przedsięwzięcia związane z oprawą ceremonialną uroczystości państwowych, wojskowych i patriotyczno- religijnych odbywających się w Polsce i za granicą. Do zadań stawianych pododdziałom reprezentacyjnym należy między innymi pełnienie warty honorowej przy Grobie Nieznanego Żołnierza i przed Pałacem Prezydenckim, zapewnienie wojskowej asysty podczas oficjalnych wizyt składanych w Polsce przez najważniejszych zagranicznych gości, a także ceremonii związanych z obejmowaniem przez ambasadorów swoich funkcji w placówkach dyplomatycznych.
 
- Działalność kulturowa.
 
Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa prowadzi działalność kulturalno-oświatową, turystyczno-krajoznawczą oraz instruktorsko-metodyczną głównie na rzecz środowiska wojskowego stołecznego garnizonu i rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego. Placówka dysponuje salą widowiskową, w której organizowane są spektakle teatralne, recitale i projekcje filmowe. Znajdują się tu też: salon wystawienniczy oraz pomieszczenia przeznaczone do zajęć szkoleniowych, a także działalności kół zainteresowań.