Wyrzutnia rakietowa WR-40 LANGUSTA

Autor zdjęcia: Fot. st. chor. sztab. Rafał Mniedło / 11. LDKPanc.

Wyrzutnia rakietowa WR-40 LANGUSTA

122-milimetrowa wyrzutnia rakietowa WR-40 znajduje się w wyposażeniu dywizjonów artylerii rakietowej. Przeznaczona jest do niszczenia i obezwładniania siły żywej oraz sprzętu wojskowego przeciwnika  w rejonach ześrodkowania. Ponadto wyrzutnia umożliwia burzenie umocnień i fortyfikacji punktów oporu przeciwnika, a także niszczenie urządzeń logistycznych w rejonie ich rozwinięcia.

Dane taktyczno - techniczne:

- liczba luf 40 szt.,
- czas wystrzelenia pełnej salwy w trybie automatycznym (40 poc.) 20 s,
- maks. zasięg strzelania 32 km.