Polskie zaangażowanie w ćwiczenie DEFENDER-Europe 20 Plus

Ćwiczenie podkreśla determinację Stanów Zjednoczonych Ameryki do obrony europejskich sojuszników i partnerów oraz podkreśla zaangażowanie USA w misję i bezpieczeństwo NATO. 
 
Powierzenie Polsce roli państwa gospodarza to również wyraz zaufania strony amerykańskiej do Polski jako sojusznika. Jednocześnie jest to dowód na rolę jaką Polska odgrywa w międzynarodowym systemie budowy i umacniania bezpieczeństwa – tak w ujęciu globalnym jak i regionalnym. Jest to szczególnie ważne w kontekście wyzwań stojących przed wszystkimi państwami wyznającymi demokratyczne wartości, zarówno na wschodniej flance NATO jak i w innych rejonach świata.

Siły Zbrojne RP mają bogate doświadczenie w przyjmowaniu wojsk innych państw na terenie Polski - systemowo jesteśmy do tego przygotowani. Skala tego konkretnego ćwiczenia to wielkie wyzwanie mobilizujące do działania zarówno organy wojskowe wielu szczebli dowodzenia. To również nastawienie na efektywną współpracę z władzami lokalnymi w województwach, które przyjmować będą żołnierzy i sprzęt sojuszników.
 
6 tysięcy żołnierzy z USA i Polski będzie podczas przerzutu w dużej mierze korzystało z polskiej sieci kolejowej, portów morskich, lotnisk, dróg.

  • Polska jako państwo gospodarz udostępnia wojskowym sojuszniczym dużą część narodowej infrastruktury. Jest to wielkie wyzwanie, zwłaszcza w sytuacji gdy chcemy uniknąć zatorów na drogach czy kolejek na przejazdach kolejowych – właśnie dlatego współpraca ze sferą cywilną jest dla MON tak ważna.
  • Współpraca cywilno-wojskowa w tym zakresie ma na celu zminimalizowanie wpływu ćwiczenia na życie codzienne społeczeństwa oraz zapewnienie mu bezpieczeństwa podczas jego trwania.
  • W ramach przerzutu lotniczego wykorzystane będą cywilne porty lotnicze w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. Siły sojusznicze powracające z udziału w ćwiczeniu (powrót realizowany będzie od czerwca do sierpnia 2020 r.) wykorzystają do tego celu m.in. porty morskie w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie.
Sprzęt kołowy przemieszczany będzie drogami publicznymi w specjalnie oznaczonych i pilotowanych konwojach, koleją oraz przy pomocy kołowych zestawach niskopodwoziowych przerzucany będzie natomiast ciężki sprzęt gąsienicowy.

W Polsce siły sojusznicze będą obecne w: Bartoszycach, Bemowie Piskim, Biedrusku, Bydgoszczy, Drawsku Pomorskim, Gdyni (Babie Doły), Kielcach, Krakowie, Mirosławcu, Morągu, Powidzu, Pruszczu Gdańskim, Szczecinie, Świdwinie, Świętoszowie, Toruniu, Ustce, Wędrzynie i Żaganiu.
W szczególe - przebieg ćwiczenia oraz Polskie zaangażowanie

Ćwiczenie DEFENDER Europe 20 Plus prowadzone jest w kilku fazach:

-     Przemieszczenie, które rozpoczęło się w  styczniu 2020 r. - obejmuje przerzut jednostek z USA do Europy, pobranie sprzętu z magazynów znajdujących się na terenie Belgii i Niemiec oraz przemieszczenie do właściwych rejonów ćwiczeń. Transport żołnierzy przewidziany jest drogą lotniczą z wykorzystaniem europejskich lotnisk. Sprzęt przetransportowany będzie drogą morską do portów w Niemczech, Holandii i Belgii, a następnie transportem kolejowym i drogowym do rejonów ćwiczeń i miejsc rozmieszczenia m.in. w Polsce.

 

-     Połączone ćwiczenia z wojskami – ALLIED SPIRIT XI - główny epizod taktyczny tej fazy ćwiczenia - pokonywanie przeszkody wodnej.

 

W części z nich weźmie udział ponad 2000 polskich żołnierzy z 12. Brygady Zmechanizowanej, 9. Brygady Kawalerii Pancernej, 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych oraz Centrum Przygotowania do misji Zagranicznych w Kielcach.

 

-     Powrót wojsk i sprzętu do macierzystych jednostek - po zakończeniu ćwiczenia w Polsce wojska USA i innych krajów uczestniczących w ćwiczeniu będą wracać do swoich baz. Sprzęt – podobnie jak w drodze do Europy – przewieziony zostanie drogami morskimi i kolejowymi, a żołnierze drogą lotniczą.

HNS – co to jest i dlaczego jest tak ważne podczas ćwiczenia DEFENDER-Europe 20 Plus?
Siły Zbrojne RP mają bogate doświadczenie w przyjmowaniu wojsk innych państw na terenie Polski. Skala ćwiczenia DEFENDER-Europe 20 Plus wymusza wprost proporcjonalne zaangażowanie zarówno organów wojskowych wielu szczebli dowodzenia jak i współpracę z władzami lokalnymi w województwach, które przyjmować będą żołnierzy i sprzęt sojuszników.

Przy kluczowych instytucjach wojskowych i cywilnych na terenie kraju zostaną uruchomione specjalne punkty kontaktowe HNS, które będą służyć sprawnej koordynacji wsparcia dla wszystkich uczestników ćwiczenia na terenie Polski.

Wsparcie państwa-gospodarza ma kluczowe znaczenie dla obronności kraju oraz naszej wiarygodności jako partnera i sojusznika w NATO.

HNS (z ang. Host Nation Support) - wsparcie państwa - gospodarza

HNS to cywilna i wojskowa pomoc, udzielana przez państwo-gospodarza (np. przez Polskę w czasie Ćwiczenia DEFENDER-Europe 20 Plus) w czasie pokoju, sytuacji kryzysowych i wojny sojuszniczym siłom zbrojnym i organizacjom, które są rozmieszczane, wykonują zadanie lub przemieszczają się przez terytorium państwa - gospodarza.

 

Przybywające do Polski siły sojusznicze będą korzystać m.in. z infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej i morskiej oraz usług w postaci np. zakwaterowanie czy wyżywienia. Polskie instytucje i jednostki wojskowe odpowiadać będą za zabezpieczenie transportu i ruchu wojsk, zapewnienie środków materiałowych (np. paliwo) i technicznych, zabezpieczenie medyczne, łączności, ochrony wojsk, obsługi prawnej i działalności w wielu innych obszarach, które są nierozerwalnie związane ze skuteczną realizacją misji przez wojska sojusznicze, które przebywają poza terytorium własnego państwa.