Autor zdjęcia: NCBC-DKWOC
Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni powstało na bazie NCBC i jednostek bezpośrednio podporządkowanych.
 
Wojska Obrony Cyberprzestrzeni to nowy specjalistyczny komponent sił zbrojnych odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa w kolejnej  domenie operacyjnej jaką jest, obok  wody, lądu, powietrza i przestrzeni kosmicznej, cyberprzestrzeń.  WOC ma zdolności do realizowania pełnego spektrum działań - od obronnych, przez rozpoznawcze po ofensywne.

Dowództwu Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni podporządkowane są jednostki poziomu taktycznego. 
DKWOC odpowiada również w resorcie obrony narodowej za kluczowe obszary związane z kryptologią, cyberbezpieczeństwem oraz budową i eksploatacją systemów IT.

Kluczowymi zadaniami jednostki jest zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego całego resortu, prowadzenie badań projektowanie, budowa, wdrażanie, użytkowanie oraz ochrona narodowych technologii kryptologicznych czy wytwarzanie nowych produktów dla państwa przez zespolenie potencjału naukowego i przemysłowego w obszarze zaawansowanych technologii informatycznych i kryptograficznych.

Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni prowadzi też działalność naukowo-edukacyjną, wdrożeniową, badawczo-rozwojową i opiniodawczą. Eksperci DKWOC opracowują nowoczesne metody wykrywania incydentów w cyberprzestrzeni, projektują rozwiązania do ochrony i zabezpieczenia informacji, rozwijają też własne metody i urządzenia kryptograficzne.

Zadaniem DKWOC jest też zapewnienie prawidłowego funkcjonowania zespołu CSIRT MON (Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego). CSIRT MON monitorując sieci resortu obrony narodowej w trybie 24/7 realizuje obronę pasywną polskiej cyberprzestrzeni.