KLUB HDK CYBERhemoGLOBINA

„CYBERhemoGLOBINA” czyli Honorowi Dawcy Krwi z Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
Klub HDK PCK „CYBERhemoGLOBINA” przy NCBC swoją działalność rozpoczął 19 grudnia 2020 roku. Jego powstanie ma na celu propagowanie idei honorowego krwiodawstwa ze szczególnym podkreśleniem bezinteresowności daru krwi.
Swoją pierwszą akcję mobilnego poboru krwi pod szyldem NCBC w Legionowie Klub przeprowadził 21 grudnia 2020 roku. Spotkała się ona z dużym zainteresowaniem i ofiarnością naszych kolegów i koleżanek z Centrum. To dopiero początek, bo Klub „CYBERhemoGLOBINA” dopiero rozwija skrzydła, by w roku 2021 być bliżej swoich członków i ułatwiać im dzielenie się darem życia, jakim niewątpliwie jest krew. Klub planuje wiele akcji mobilnego poboru krwi nie tylko w Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, ale także w jednostkach podległych.
Pamiętajmy, że nasza krew ratuje czyjeś życie.