CYFROWI AMBASADORZY DKWOC

Jedną z głównych ról Cyfrowych Ambasador DKWOC jest propagowanie wiedzy na temat cyber, krypto i IT – głównych obszarów działalności DKWOC. Działalność edukacyjna ambasadorów prowadzona jest za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych, podczas spotkań   na uczelni, z uczniami szkół  średnich czy poprzez udział w targach i konferencjach.
 
Od osób, z którymi DKWOC nawiązuje współpracę, oczekujemy m.in. zaangażowania w działalność uczelnianych kół naukowych, udziału w konkursach typu hackathon pod marką DKWOC czy warsztatach, podczas których mogą poszerzyć swoją wiedzę.
Rola ambasadora to też szereg korzyści. Do tych ostatnich należy m.in. udział w szkoleniach z zakresu cyber, krypto i IT czy możliwość reprezentowania DKWOC podczas konferencji i szkoleń.
 
Nasi ambasadorzy pozostają w kontakcie z pracownikami Dowództwa Komponentu Wojsko Obrony Cyberprzestrzeni i mają możliwość odwiedzenia siedziby Centrum oraz zapoznania się z codzienną działalnością instytucji.   
 
Poniżej przedstawiamy naszych Cyfrowych Ambasadorów i uczelnie, na których studiują.

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

mat pchor. Oliwia OLAK Studiuje na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym, na kierunku Informatycznym - specjalność morskie systemy teleinformatyczne. Jest podchorążym drugiego roku, osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce. Podczas zajęć na uczelni pogłębia wiedzę z zakresu tworzenia baz danych, programowania w językach programowania takich jak C# czy Java oraz projektowania sieci komputerowych. Odbyła praktyki na okręcie ORP „Ślązak”, która umożliwiła nie tylko zapoznanie się ze specyfiką służby na okrętach, ale także praktyczne zapoznanie się z eksploatacją systemów informatycznych w Marynarce Wojennej. W wolnym czasie oprócz szukania nowości ze świata informatycznego rozwija swoje umiejętności w jeździe konnej.

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

bsm. pchor. Cyprian SZWEJDA Studiuje na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym. Jest absolwentem studiów I stopnia na kierunku informatyka, specjalność - morskie systemy teleinformatyczne, ukończonych z wyróżnieniem. Student 4 roku na kierunku mechatronika – specjalność mobilne systemy autonomiczne. W trakcie trwającej służby kandydackiej odbył praktyki w RCI Gdynia oraz 2. Dywizjonie Okrętów Transportowo Minowych. Uczestniczył w konferencjach naukowych dotyczących tematyki cyberbezpieczeństwa, przestępczości teleinformatycznej oraz komunikacji człowiek – komputer. W związku z zainteresowaniem oraz chęcią pogłębienia wiedzy w tematyce kryptografii zrealizował pracę dyplomową pt. „Koncepcja, projekt i implementacja autorskiej funkcji adaptacyjnej do przechowywania haseł”.

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

bsm. pchor. Jakub ZAMBROWSKI Studiuje na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich na kierunku Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie – specjalizacja Cyberbezpieczeństwo. W trakcie studiów odbył praktyki w RCI Gdynia, NCBC oraz COC. Oprócz codziennych zajęć specjalistycznych brał udział w konferencjach naukowych związanych z cyberbezpieczeństwem, przestępczością teleinformatyczną, ochroną danych osobowych, bezpieczeństwem morskim państwa. W ramach nauki i rozwijania zainteresowań napisał oraz obronił pracę dyplomową pt. „Incydenty w Cyberprzestrzeni”. Studia pierwszego stopnia ukończył z wyróżnieniem.

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

mat pchor. Bartosz SŁUPCZEWSKI Studiuje na kierunku Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie – specjalność Cyberbezpieczeństwo. Jest wyróżniającym się podchorążym drugiego roku. Podczas zajęć specjalistycznych na uczelni poznaje aspekty bezpieczeństwa systemów informatycznych takie jak bezpieczeństwo przetwarzania informacji, zarządzanie ryzykiem, techniki cyberataków czy przestępczość cybernetyczna. W trakcie praktyk poznał również specyfikę służby na okręcie ze szczególnym uwzględnieniem działów łączności i informatycznego. W ramach nauki i własnych zainteresowań poszerza swoją wiedzę w zakresie cyberzagrożeń oraz działań podejmowanych w cyberprzestrzeni.

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH

plut. pchor. Norbert Wojtaszek Studentem 1. roku II stopnia Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu na kierunku zarządzanie, specjalność - artyleria rakietowa. We wrześniu 2020 r. obronił pracę licencjacką na temat „Kierowanie operacjami z wykorzystaniem bezzałogowych aparatów latających”. Posiada licencję VLOS i BVLOS na latanie BSP w zasięgu wzroku i poza zasięgiem wzroku do 25kg. Reprezentuje AWL w konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej na budowę BSP. Bierze czynny udział w Manewrach Artystycznych Wojska Polskiego śpiewając i grając na saksofonie w zespole muzycznym o nazwie „Kompania Wsparcia”. Rozszerza swoją wiedzę na tematy związane z informatyką i cyberbezpieczeństwem. Jest studentem studiów podyplomowych na kierunku cyberbezpieczeństwo. Obecnie pisze pracę dyplomową na temat: „Najnowsze trendy, unowocześnienia i zagrożenia w cyberbezpieczeństwie”.

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

st. kpr. pchor. Adrian Kapski Studiuje na Wydziale Elektroniki, specjalność radionawigacja w Wojskowej Akademii Technicznej. Ukończył Technikum nr 8 w Katowicach o profilu wojskowym z dyplomem Technika Energetyki Odnawialnej. W czasie szkoły średniej odbył praktyki zagraniczne w Granadzie i Sevilli. Był Radnym Młodzieżowej Rady Miasta Katowice III kadencji. Działa w Samorządzie studenckim Wojskowej Akademii Technicznej. Jego zainteresowania naukowe to programowanie, radioelektronika oraz rozwój nowych technologii. W czasie wolnym spędza grając w piłkę nożną i spotykając się z przyjaciółmi.

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

Weronika Buras jest studentką I roku studiów II stopnia Wojskowej Akademii Technicznej uczącą się według indywidualnego toku studiów na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo, specjalność - cyberobrona. W marcu 2022 r. obroniła pracę inżynierską o temacie: Narzędzie do wspomagania migracji systemów informacyjnych organizacji do „Zero Trust Architecture”. Należy do koła Cyber Security. Jej zainteresowaniami są głównie szeroko rozumiane cyberbezpieczeństwo, testy penetracyjne oraz nowinki techniczne.

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

szer. pchor. Filip Zatorski studiuje na Wydziale Cybernetyki na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo w Wojskowej Akademii Technicznej. Ukończył Zespół Szkół Elektronicznych z tytułem zawodowym technik informatyk. Jego zainteresowania naukowe jak i plan dalszego rozwoju zawodowego obejmują bezpieczeństwo sieci komputerowych i bezpieczeństwo aplikacji webowych.

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

sierż. pchor. Łukasz Czerniszewski studiuje na widzialne Cybernetyki, specjalność bezpieczeństwo cybernetyczne, w Wojskowej Akademii Technicznej. Jest podchorążym 4 roku w trakcie studiów 1 stopnia. Napisał oraz obronił prace pt. „Środowisko badawcze do analizy sytuacji konfliktowych z wykorzystaniem teorii gier refleksyjnych.

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

kpr. pchor. Szymon Wiszniewski studiuje na Wydziale Cybernetyki na kierunku Kryptologia i Cyberbezpieczeństwo w Wojskowej Akademii Technicznej. Ukończył Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie uzyskując tytuł zawodowy technika teleinformatyka. Jego zainteresowania naukowe z dziedziny IT to projektowanie sieci, technologie światłowodowe oraz bezpieczeństwo systemów operacyjnych.

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

Daniel Szydłowski Studiuje na Wydziale Transportu i Informatyki na kierunku Informatyka. Ukończył Zespół Szkół Technicznych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Puławach z tytułem zawodowym technik teleinformatyk. Jego zainteresowania naukowe z obszaru IT to teleinformatyka, bezpieczeństwo sieci komputerowych, bezpieczeństwo mobilne, testy penetracyjne. Interesuje się również sztuką, w tym grafiką komputerową. W trakcie pierwszej części praktyk studenckich dobywanych w ubiegłym roku w grupie „Edukacja 3.0” zdobył kompetencje tworzenia prototypów interfejsów aplikacji mobilnych w narzędziu Adobe Xd. Dalszy rozwój zawodowy planuje w obszarze bezpieczeństwa komunikacji w sieciach komputerowych. W wolnym czasie interesuje się japońską motoryzacją.

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

Kajetan Pawelec Studiuje na Wydziale Transportu i Informatyki na kierunku Informatyka. Jest absolwentem Technikum Informatycznego im gen. Kleberga w Dęblinie, które ukończył z tytułem zawodowym technik informatyk. Techniką komputerową interesuje się już od szkoły podstawowej. W trakcie nauki w technikum zainteresowanie zmieniło się w pasję. Wtedy też zaczął zgłębiać wiedzę w zakresie cybersecurity. W wolnym czasie poszukuje wiedzy, która może być przydatna w pracy związanej z wdrażaniem oraz testowaniem systemów bezpieczeństwa. Zaangażowanie i wiedza zostały docenione propozycją wyjazdu do Irlandii w ramach programu Erasmus. Po rozpoczęciu studiów podjął praktyki zawodowe oraz pracę w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie gdzie do dziś jest Asystentem do spraw informatyki. Jednym z głównych celów zawodowych jest rozwój, w kwestiach zarówno bezpieczeństwa informacji oraz technologii informacyjnych.

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

Kacper Matysiak Studiuje na Wydziale Transportu i Informatyki na kierunku Informatyka. Jest absolwentem Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Curie – Skłodowskiej w Puławach na kierunku Teleinformatyki uzyskując tytuł Technika Teleinformatyka. Jego zainteresowania naukowe z dziedziny IT to teleinformatyka, bezpieczeństwo w sieci oraz bezpieczeństwo systemów operacyjnych.