Warsaw Cyber Summit 2022

W dniach 14 - 15 czerwca odbędzie się Międzynarodowa konferencja poświęcona cyberbezpieczeństwu organizowana przez Akademię Sztuki Wojennej i Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.
Warsaw Cyber Summit - Prawo w cyberprzestrzeni
Konferencja odbędzie się 14 czerwca w formule hybrydowej - na Akademii Sztuki Wojennej oraz online.

Tematyka spotkania poświęcona jest w głównej mierze aspektom prawnym dotyczącym m.in. funkcjonowania środowiska cyber w Polsce i na świecie, operacji wojskowych w środowisku cyber - w ujęciu operacyjnym i prawnym, kwestiom wojny informacyjnej czy sztucznej inteligencji i środowisku kosmicznemu, jako nowym obszarom aktywności militarnej.

Tegoroczną edycje konferencji honorowym patronatem objął Andrzej Duda, prezydent RP. Wśród zaproszonych ekspertów są m.in. przedstawiciele polskiej administracji i środowiska naukowego, NATO Cooperative Cyber Defence Center of Excellence oraz eksperci z wielu krajów świata m.in. z Australii, Francji, Izraela, Japonii, Kanady, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Czech, Estonii czy Republiki Federalnej Niemiec. 
 
CSIRT Summit – cyber warsztaty
W dniach 14 - 15 czerwca równolegle odbędą się organizowane przez DKWOC i US EUCOM cyber warsztaty (CSIRT Summit) przeznaczone dla wybranych wojskowych zespołów CSIRT (Zespołów Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego) z państw NATO.
 
Warsztaty zostaną zorganizowane w formule „case study”, podczas których każdy z zespołów zaprezentuje i omówi przypadki incydentów cyberbezpieczeństwa, które zaistniały w systemach poszczególnych państw i były badane przez zespoły CSIRT.

Spotkanie jest wyjątkowym przykładem wymiany wiedzy i najlepszych praktyk oraz milowym krok w procesie zacieśniania międzynarodowej współpracy w tym zakresie. Gotowość do dzielenia się własnym doświadczeniem zebranym przez wojskowe zespoły CSIRT działające na arenie międzynarodowej dowodzi wzajemnego zaufania sojuszników i otwartości na realizację wspólnych inicjatyw podnoszących poziom bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.