Ustawa o Obronie Ojczyzny

W sobotę 23 kwietnia 2022 roku weszła w życie długo wyczekiwana ustawa o Obronie Ojczyzny. Jest to bez wątpienia akt prawny, który zrewolucjonizuje polską armię i stanowić będzie fundament do rozwoju polskich Sił Zbrojnych.
Ustawa ta nie tylko umożliwi wzmocnienie polskiej armii m.in. poprzez ponad dwukrotne zwiększenie liczby żołnierzy do ok. 300 tys. (z ok. 110 tys. żołnierzy zawodowych i 32 tys. żołnierzy WOT obecnie), czy przez znaczący wzrost nakładów państwa na obronność oraz modernizacje techniczną wojska, ale po raz pierwszy konsoliduje i porządkuje wszystkie przepisy dotyczące Sił Zbrojnych. Wprowadza przy tym wiele nowatorskich rozwiązań, jednym z których jest wprowadzenie nowego podziału rodzajów służby wojskowej od służby zawodowej poczynając, poprzez służbę terytorialną na służbie rezerwowej i zasadniczej kończąc. Co więcej służba rezerwowa będzie mogła mieć charakter aktywny i pasywny, zaś służba zasadnicza będzie występować zarówno w postaci służby dobrowolnej, jak i w szczególnych sytuacjach służby obowiązkowej. W powyższym zakresie nowa ustawa wprowadza też prostsze mechanizmy rekrutacji, nowy system zachęt dla kandydatów do służby wojskowej i bardziej elastyczne zasady awansu.

W efekcie wejścia w życie przepisów nowej ustawy następuje też znacząca rozbudowa zdolności Sił Zbrojnych realizowana zarówno przez formowanie nowych jednostek i komponentów Wojska Polskiego jak i zapewnienie wyposażenia ich w nowoczesny sprzęt wojskowy. Szczególnie ważnym przejawem nowego podejścia do zwiększania zdolności Sił Zbrojnych do obrony ojczyzny jest z pewnością powołanie ustawą Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni jako ich specjalistycznego komponentu. I to komponentu właściwego do realizacji pełnego spektrum działań w cyberprzestrzeni, w szczególności w zakresie proaktywnej ochrony oraz aktywnej obrony elementów i zasobów cyberprzestrzeni kluczowych z punktu widzenia Sił Zbrojnych.