Uroczysta zbiórka

14 zdjęć w galerii
27 kwietnia na terenie NCBC-DKWOC w Legionowie odbył się uroczysta zbiórka z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja.
W swoim okolicznościowym wystąpieniu Dyrektor NCBC-Dowódca KWOC, gen. bryg. Karol MOLENDA podziękował zebranym uczestnikom za udział w uroczystości i codzienne wysiłki na rzecz bezpieczeństwa ojczyzny:

 „Służba z flagą na ramieniu to powód do dumy, ale ta służba jest też wymagająca. Wymaga czasu, poświęcenia - siebie, rodziny - w imię wyższych wartości - bezpieczeństwa naszej Ojczyzny"

Generał podkreślił olbrzymie znaczenie jednej z pierwszych konstytucji na świecie, uchwalonej przez Sejm Czteroletni 3 maja 1791 roku. 231 lat później nadal czerpiemy siłę z zasad przyjętych w ustawie, która przez kolejne pokolenia pomagała podtrzymywać polskie dążenia do niepodległości i stworzenia sprawiedliwego społeczeństwa.

W trakcie uroczystości odczytano Postanowienia Prezydenta RP oraz decyzje MON o nadaniu odznaczeń i wyróżnień dla żołnierzy oraz pracowników RON. Następnie wręczono odznaczenia państwowe i resortowe oraz akty mianowania na kolejne stopnie wojskowe. Nie zabrakło odznak i tytułów honorowych oraz odznak i medali pamiątkowych.