CWIX 2022

Od 6 do 24 czerwca 2022 r. przedstawiciele DKWOC uczestniczą w corocznym ćwiczeniu CWIX 2022. Ćwiczenie jest realizowane w formie warsztatów interoperacyjności.
W tegorocznej edycji DKWOC skierowało do udziału w ćwiczeniu developerów odpowiedzialnych za rozwój systemów informatycznych PGO, MGPO oraz PROMIEŃ. Testy realizowane są również w obszarze cyber (Cyber Focus Area), gdzie przedstawiciele DKWOC realizują zadania ofensywne w ramach Red Team, testując rozwiązania teleinformatyczne partnerów zagranicznych w ramach określonych scenariuszy testowych.

Przedstawiciele DKWOC pełnią również kluczowe role w ćwiczeniu, w tym lidera narodowego (National Lead) wchodzącego w skład kierownictwa ćwiczenia, inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego (Security PoC) odpowiedzialnego za bezpieczeństwo narodowych rozwiązań teleinformatycznych uruchomionych w niejawnym środowisku testowym, inżyniera ds. sieci teleinformatycznych (CIS PoC) oraz lidera narodowych rozwiązań kryptograficznych (Crypto Capability Lead).

W ramach procesu weryfikacji i oceny (AV&V) poprawności implementacji postanowień specyfikacji spirali 3. FMN (FMN Spiral 3 Specification), przedstawiciele Centrum Wsparcia Systemów Dowodzenia Sił Zbrojnych realizują testy interoperacyjności ST PMN 2.0 w ramach obszaru FMN Core Services.

Ponadto, przedstawiciele DKWOC utworzyli zespół monitorowania i reagowania na incydenty komputerowe w sieciach testowych (Coalition Information Assurance Team) pełniący kluczową rolę w zakresie bezpieczeństwa środowiska testowego i rozwijanych w nim rozwiązań teleinformatycznych. Działania zarówno w zakresie zabezpieczenia teleinformatycznego, jak i bezpieczeństwa cybernetycznego wspierane są przez personel RCI Bydgoszcz.