ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ WETERANÓW

Pomoc Weteranom i ich rodzinom od lat nie jest już domeną jedynie instytycji państowych. Od lal wsparcia i pomocy uczestnikom misji poza granicami państwa i ich najbliższym udzielają coraz liczniejsze w Polsce orgnizacje pozarządowe (NGO). Z wieloma z nich od lat wspołpracuje Centrum Weterana.
Poniżej przentujemy listę NGO działających w różnym zakresie na rzecz Weteranów i ich najbliższych:
 
 • Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa” - biuro@rodzinawojskowa.pl
 • Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy i Przyjaciół Legii Cudzoziemskiej w Polsce - stowarzyszenie@legia-cudzoziemska.pl
 • Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi LEGION - zarzad@legionhdk.pl
 • Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ - skmponz@jmdi.pl
 • Stowarzyszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa BUKÓWKA - bukowkakielce@wp.pl
 • Bractwo Weteranów w Polsce - zarzad@bractwoweteranow.org
 • Stowarzyszenie PODWODNIK Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych - stowarzyszenie@podwodnik.org
 • Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju - zarzad@stowarzyszenierannych.pl
 • Stowarzyszenie Rodzin Poległych Żołnierzy „Pamięć i Przyszłość” - pamieciprzyszlosc@wp.pl
 • Stowarzyszenie Weteranów Działań Poza Granicami RP - zarzad@swmsw.pl
 • Stowarzyszenie Weteranów Misji Pokojowej ONZ w Kambodży 1992-1993 - stowarzyszenieuntac@gmail.com
 • Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa - zarzad@zrzeszenieweteranow.pl
 • Stowarzyszenie Weteranów Zagranicznych Misji Pokojowych i Stabilizacyjnych z Regionu Tarnowskiego - zbigniewb56@op.pl
 • Fundacja „Dorastaj z Nami” - biuro@dorastajznami.org
 • Fundacja „Invictus Veteranus” - invictus@weteran.org
 • Fundacja „Nikt nie Zostaje” - sekretariat@niktniezostaje.net.pl
 • Fundacja „Pomoc dla Weterana” - pomoc.dla.weterana@interia.pl
 • Fundacja „Sprzymierzeni z GROM” - biuro@fundacja-sprzymierzeni.pl
 • Fundacja „Valkyria Veterans” - administracja@fundacjavalkyria.com
 • Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju „Stratpoints” - kontakt@stratpoints.eu
 • Fundacja Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych „Szturman” - biuro@fundacjaszturman.pl
 • Fundacja Marcina Gortata MG13 - jakub.kopec@mg13.com.pl
 • FORTIOR-Fundacja dla Wielu - fundacja@fundacja-fortior.org, witek@fundacja-fortior.org