zniżki oleśnica

OLEŚNICKA KARTA WETERANA

ZNIŻKI W OLEŚNICY DLA WETERANÓW
Oleśnica to kolejne miasto, które wprowadziło program weteranów działań poza granicami państwa. Uchwałą Nr XIV/126/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 listopada 2019 r. zdecydowano o przyjęciu programu ,,Oleśnica Weteranom’’.

Program adresowany jest do weteranów i weteranów poszkodowanych zamieszkujących w Oleśnicy, którzy wystąpią o wydanie ,,Oleśnickiej Karty Weterana’’ upoważniającej jej właściciela do korzystania z ulg, rabatów i usług oferowanych przez Miasto Oleśnicę, jednostki organizacyjne Miasta Oleśnicy oraz Partnerów programu.

Karta jest ważna z Legitymacją Weterana wydaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz aktualny katalog instytucji i firm biorących udział w programie opublikowano na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy pod adresem:
https://www.mopsolesnica.gov.pl/swiadczenia/karta-weterana