MZK OŚWIĘCIM - PRZEJAZDY ULGOWE DLA WETERANÓW

MZK Oświęcim wprowadził 50% ulgi na przejazdy środkami komunikacji miejskiej dla weteranów.
Zgodnie z uchwałą NR XXVIII/437/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/1029/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu weterani i weterani poszkodowani otrzymują uprawnienie do przejazdów na podstawie ulgowych biletów jednorazowych. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie jest legitymacja weterana wraz z dokumentem ze zdjęciem.
Uchwała obowiązuje na terenie Miasta Oświęcim oraz Gmin - Stron Porozumienia Międzygminnego tj. Gmina: Oświęcim, Brzeszcze, Chełmek, Libiąż w zakresie sołectwa Gromiec oraz Miedźna w zakresie miejscowości Wola.

Szczegóły:
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2020/6807/akt.pdf

https://www.mzk.oswiecim.pl/pl/cennik-etc.html

http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2018/6042/akt.pdf