zniżki wsp inowrocław

WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W INOWROCŁAWIU Z OFERTĄ DLA WETERANÓW

WSP przygotowała specjalną ofertę dla Weteranów i Weteranów poszkodowanych.
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego z siedzibą w Inowrocławiu przy ulicy Stanisława Kiełbasiewicza 7 reprezentowana przez Rektora dr. Wiesława Juchacza, prof. WSP

Kierując się wielkim szacunkiem do Weteranów służących poza granicami Polski, mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Weteranów i Weteranów Poszkodowanych do dalszej aktywności zawodowej w środowisku cywilnym, z uwzględnieniem potrzeb oraz wymogów lokalnego rynku pracy, ustala się co następuje:

Uczelnia oświadcza, że wysokość zniżek w opłatach czesnego dla następujących produktów wynosi:
• Studia I stopnia 15 % od wartości katalogowej na I rok nauki;
• Studia podyplomowe 10 % od wartości katalogowej w całym okresie nauki;
• Kurs przygotowawczy z metodyki pisania prac doktorskich — zniżka ustalana indywidualnie;
• Szkolenia językowe — zniżka ustalana indywidualnie;
• Pozostałe szkolenia:
a) szkolenia otwarte — zniżka ustalana indywidualnie;
b) szkolenia zamknięte — zniżka ustalana indywidualnie.

2. Zniżki nie łączą się z bieżącymi promocjami oraz ze zniżkami dla absolwentów Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości.
3. Zniżki nie dotyczą studiów dofinansowanych ze środków unijnych.
4. Warunkiem skorzystania ze zniżek jest uruchomienie wybranego kierunku studiów/ szkolenia.
5. Weryfikacja beneficjentów następować będzie w Dziale rekrutacji WSP na podstawie legitymacji Weterana lub Weterana Poszkodowanego. (Dział rekrutacji: 500 226 737 ul. Stanisława Kiełbasiewicza 7, 88-100 Inowrocław, dziekanat@wsp-inow.p1)

Osobą odpowiedzialną za kontakty z Weteranami, Weteranami Poszkodowanymi oraz Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest Prodziekan mgr Tadeusz Nawrocki, email: t.nawrocki@wsp-inow.pl