zniżki politechnika koszalińska

RABAT DLA WETERANA 10% I WETERANA POSZKODOWANEGO 15%.

Autor zdjęcia: CW
Informację otrzymaliśmy od Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło Nr 18 o podpisaniu porozumienia pomiędzy Politechniką Koszalińską, a kołem terenowym Nr 18 SKMP ONZ w Koszalinie.
W myśl porozumienia Uczelnia zobowiązuje się do udzielenia rabatów za czesne dla osób chcących podwyższyć swoje kwalifikacje. 15% Weterani Poszkodowani, 10% Wetearani.

Szczegółowe informacje udziela SKMP ONZ Nr 18 pod adresem mailowym:  skmponz18@gmail.com

Zapraszamy do skorzystania z powyższej oferty.