SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO

SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z OFERTĄ DLA WETERANÓW.

Służba Kontrwywiadu Wojskowego doceniając poświęcenie weteranów służbie Ojczyźnie oraz posiadane doświadczenie zawodowe informuje o prowadzonym naborze na stanowiska w pionie ochronno – kontrolnym.
Szczegółowe informacje dotyczące kandydatów do służby znajdują się na stronie internetowej  https://www.skw.gov.pl/   w zakładce nabór do służby.

CV wraz z listem motywacyjnym należy przesłać na email: biuro.kadr1@skw.gov.pl z dopiskiem „WETERAN”