zniżki w centrum medycznym Radzymin

CENTRUM MEDYCZNE IM. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920r. W RADZYMINIE PRZYJAZNE WETERANOM.

Autor zdjęcia: CW
Dyrektora Centrum Medycznego z dnia 29.08.2019 r., przyjął Program Wsparcia Weteranów, który zapewnia weteranom i weteranom poszkodowanym zamieszkującym na terenie powiatu wołomińskiego
W związku z Uchwałą nr 71/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r., w sprawie stworzenia programu wspierającego i honorującego weteranów oraz na podstawie polityki zdrowotnej realizowanej w Centrum Medycznym im. Bitwy warszawskiej 1920 r. w Radzyminie – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Zarządzeniem Nr 28/2019 Dyrektora Centrum Medycznego z dnia 29.08.2019 r., przyjął Program Wsparcia Weteranów, który zapewnia weteranom
i weteranom poszkodowanym zamieszkującym na terenie powiatu wołomińskiego:
- bezpłatne porady psychologa/psychoterapeuty. Kwartalnie placówka zapewnia do 48 porad 30 minutowych, osobom posiadającym w/w uprawnienia;
- rabat w wysokości 5% na usługi komercyjne w ramach stomatologii zachowawczej;
- rabat w wysokości 5% na usługi komercyjne w ramach rehabilitacji ogólnej;
- rabat w wysokości 5% na badania diagnostyczne laboratoryjne.
Potwierdzeniem prawa korzystania z uprawnień jest legitymacja weterana i weterana poszkodowanego.
Uprawnienia z tytułu Programu Wsparcia Weteranów nie łączą się z uprawnieniami wynikającymi z innych programów realizowanych przez Centrum Medyczne.