awl wrocław

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH WSPIERA WETERANÓW.

Autor zdjęcia: CW
Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr 44/VII/2019 Senatu Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki ustalono nowy REGULAMIN OPŁAT dla studentów studiów cywilnych I i II stopnia oraz słuchaczy studiów podyplomowych i kursów dokształcających prowadzonych w Akademii Wojsk Lądowych.
Tym samym, wprowadzono zniżkę w wysokości 50% w opłatach za studia niestacjonarne oraz studia podyplomowe dla wszystkich weteranów działań poza granicami państwa.

https://cwdpgp.wp.mil.pl/u/REGULAMIN_OPLAT_2019.pdf