zniżki żagań

ŻAGAŃ WETERANOM

Żagań dołączył do miast, które uwzględniają weteranów oraz weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa jako osoby uprawnione do bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej oraz zniżki dla kompleksu Arena na preferencyjnych warunkach.
Rada Miasta Żagań w dniu 29 marca 2019 r. podjęła uchwałę nr VI/14/2019 o zmianie uchwały nr XXVIII/90/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 28 października 2016 roku w sprawie cen biletów za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej, określenia osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów, ustalenia opłat z tytułu przewozu zwierząt i rzeczy oraz opłaty dodatkowej.

Zgodnie z nowym zapisem, uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Żaganiu otrzymują również weterani oraz weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa.

Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów realizowane będą na podstawie legitymacji weterana lub legitymacji weterana poszkodowanego.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, co nastąpiło w dniu 09.04.2019 r.

http://dzienniki.luw.pl/legalact/2019/1144/

https://urzadmiasta.zagan.pl/2019/04/01/iv-sesja-rady-miasta-zagan-3/

Kompleksu Arena na preferencyjnych warunkach:
* Rabat 50 proc. od cen zawartych w obowiązującym cenniku na wstęp na basen Arena i wstęp do Strefy Relaksu (sauna, solarium);
* Bezpłatny wstęp na bieżnię tartanową zlokalizowaną w Kompleksie Arena w dniach i godzinach funkcjonowania obiektu.
Więcej: http://www.arena.zagan.pl/index.php/aktualnosci-16/items/znizki-dla-weteranow-na-arenie.html