konin

KONIN WETERANOM

Konin kolejnym z miast, które wprowadziły bezpłatne przejazdy lokalnym transportem zbiorowym świadczonym przez MZK dla weteranów działań poza granicami państwa oraz weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa.
Rada Miasta Konina z dniem 20 grudnia 2017 roku podjęła uchwałę Nr 645 w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów.
Zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą uprawnienia do bezpłatnych przejazdów wykonywanych przez MZK w Koninie otrzymują również weterani oraz weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa.
Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów realizowane będą na podstawie legitymacji weterana lub legitymacji weterana poszkodowanego.
Ponadto, zarządzeniem Prezydenta Konina wprowadzono Konińską Legitymację Weterana, która upoważniać będzie okaziciela do ulg w placówkach kultury i sportu.

Źródło:  https://bip.konin.eu/bipredaktor/uchwaly_VII/uchwala_nr_645_1513952001.pdf