zniżki poznań

POZNAŃ WETERANOM

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów lokalnym transportem zbiorowym uprawnieni/uprawnione są: Weterani i weterani poszkodowani na podstawie legitymacji weterana lub legitymacji weterana poszkodowanego wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.