zniżki ŁÓDŻ

ŁODŹ WETERANOM

Do korzystania z ulgi 50% na przejazdy lokalnym transportem zbiorowym uprawnieni/uprawnione są: Weterani i weterani poszkodowani na podstawie legitymacji weterana lub legitymacji weterana poszkodowanego wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.