Wojskowa Akademia Techniczna ogłosiła nabór na wolne stanowisko pracy.

Ogłoszenie kierowane jest do osób niepełnosprawnych w związku z realizacją projektu w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nt. „Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach”.
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: specjalista
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20 sierpnia 2021 r.
LINK DO STRONY: https://bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/na-pozostale-stanowska
PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 01.10.2021 r., wymiar czasu pracy – ½ etatu, okres zatrudnienia min. 3 miesiące (na czas określony) z możliwością przedłużenia na okres 24 miesięcy


W Wojskowej Akademii Technicznej powstaje pierwsze w kraju „Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach” (w dalszej treści „Centrum”).

Celem realizacji projektu „Centrum” jest rozwijane zagadnień projektowania uniwersalnego oraz wypracowanie, promowanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań, produktów oraz standardów usług prowadzących do zwiększenia mobilności i poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym osób o szczególnych potrzebach w przemieszczaniu się, korzystających ze środków transportu indywidualnego (tzn. wózków inwalidzkich, rowerów, motorowerów i samochodów osobowych).

W ramach projektu zostanie utworzone „Centrum” oraz punkt informacyjno-konsultacyjny.

W związku z planami uruchomienia punktu informacyjno-konsultacyjnego poszukiwana jest osoba do prowadzania ww. punktu.

Punkt informacyjno-konsultacyjny zostanie utworzony z myślą o utrzymywaniu kontaktów z osobami o szczególnych potrzebach (głównie to osoby starsze 65+, osłabione chorobami, osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, osoby z wadami słuchu, żołnierze, weterani, ofiary wypadków i katastrof drogowych z zespołem stresu pourazowego), które mają problem z przemieszczaniem się korzystając ze środków transportu indywidualnego (tzn. wózków inwalidzkich, rowerów, motorowerów i samochodów osobowych).